Adviesraad Sociaal Domein

Inleiding

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de veranderingen in de zorg en over het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen.

De gemeente is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. Ook de Jeugdzorg valt onder de gemeente. Daarnaast ondersteunt de gemeente inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om mee te doen in de samenleving. Liefst via betaald werk, maar als dat niet lukt op een andere manier. De veranderingen in de zorg vragen ook om een (pro)actieve en meedenkende rol van de inwoners.

Wilt u iets melden bij de Adviesraad Sociaal Domein? Laat het weten via asdgennep@outlook.com.

Onafhankelijk en betrokken

Als Adviesraad Sociaal Domein geven we de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de veranderingen in de zorg en over het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen. We doen dit vanuit een onafhankelijke positie en een optimale betrokkenheid. Op die manier bewerkstellingen we de inspraak van inwoners bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van beleid over het sociaal domein in de gemeente Gennep. Leden van de Adviesraad signaleren en inventariseren knelpunten en brengen deze onder de aandacht van het College.

De thema’s waarover we adviseren zijn zeer divers, soms eenvoudig maar vaak ook ingewikkeld. Het gaat over zaken als de ongewenste sluiting van de pinautomaat in Heijen of de renovatie van het centrum, maar ook over beleidsplannen van de gemeente, zoals het programma  ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’ of de kadernota ‘Gezond en Wel in 3D’.

We zoeken nog nieuwe leden!

Heeft u ideeën over wat er beter kan in de gemeente Gennep, zodat het er nog fijner wonen, leven en werken wordt? En wilt u uw stem laten horen? Dan is de ASD op zoek naar u!

De voorzitter van de ASD vertelt: “Niks is zo mooi als medezeggenschap. Meedoen werkt! Je moet weten wat er speelt en je ziet zaken nu ook eens van een andere kant. Je mag je ermee bemoeien en zo zorgen we er samen voor dat inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”

De ASD komt maandelijks op dinsdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur bij elkaar. Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u een vergadering bijwonen om te kijken of de functie bij u past. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar asdgennep@outlook.com.

Huidige samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

  • Mevrouw ten Haaf (interim voorzitter)
  • De heer Janzen
  • Mevrouw Kroon
  • Mevrouw van de Venn
  • De heer Arnold
  • Mevrouw Sies 

Voorzitter: vacature
Vice-voorzitter: vacature
Notulist: Petra Kerkhof
Adviseur vanuit gemeente Gennep: Guus Noij, beleidsondersteuner Sociaal Domein

Verslagen