Toegankelijkheidsverklaring

Heeft u een visuele-, gehoor-, lees of andere beperking of ondersteunt u iemand die daarmee te maken heeft? Via deze pagina leest u wat de gemeente Gennep doet om haar website voor iedere gebruiker toegankelijk te maken. Zeker nu per 23 september de Wet op de Digitale Toegankelijkheid is ingegaan.

De Wet op de Digitale Toegankelijkheid kort samengevat: een toegankelijke website (of een ander digitaal middel) is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Gemeente Gennep streeft er dan ook naar dat hulp vragen of extra moeite moeten doen om aan informatie te komen of zaken met de gemeente te regelen, minder vaak of helemaal niet meer nodig is. 

Stand van zaken bij ons

Vanaf 20 december 2021 hebben wij onze website vernieuwd. Vanaf dat moment voldoen wij aan de eisen van de wet, maar dat is pas een eerste stap. Er is meer informatie die aangepast moet worden en we willen in overleg met onze collega’s meer dienstverlening digitaal toegankelijk maken. 

Vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag, tip of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@gennep.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanpak: Hoe krijgen en houden wij een toegankelijke website?

Maatregelen:

  • Training werknemers: onze redacteuren trainen in toegankelijkheid
  • Samen kom je verder: klantenreizen inrichten om telkens focus te houden op de gebruiker(s)
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) de (nieuwe) website op toegankelijkheid
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle tekst, documenten, video’s en afbeeldingen op toegankelijkheid
  • Plan digitalisering formulieren: sommige formulieren moet u nu eerst printen, met pen invullen en daarna inleveren. Die formulieren willen we ook digitaliseren. Dat is een ander proces, met andere toegankelijkheids-eisen. Daarvoor maken we een plan.
  • PDF’s: we kunnen niet garanderen dat alle PDF’s op onze huidige websites volledig toegankelijk voor u zijn. Loopt u hierin tegen moeilijkheden aan? Neem dan contact met ons op!

Toegankelijkheidsverklaring voor rijksoverheid

Zie technische verklaring voor de rijksoverheid.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gennep .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-09-2020.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Meer informatie?

Meer weten over digitale toegankelijkheid, ga naar de website van DigiToegankelijk.