Homepage NL

Nieuws

  • Voornemen verkoop grond

    Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen heeft om, op verzoek van particulier aangrenzende eigenaren, bosgrond bij de Ovenberg aan hen te verkopen.

  • Coalitieakkoord 2022-2026 ondertekend

    Vrijdag 13 mei ondertekenden de coalitiepartijen CDA, VVD en ELsss het coalitieakkoord. Met dit akkoord geven deze partijen aan welke richting ze op willen de komende vier jaar.

  • Monumenten vormen blijvende herinnering aan baileybrug

    Op woensdag 11 mei vond de onthulling van twee bijzondere monumenten plaats, één in Gennep en één in Oeffelt. De monumenten vormen een blijvende herinnering aan de langste baileybrug van de Tweede Wereldoorlog, gebouwd tussen Oeffelt en Gennep begin 1945.