Bedrijvenloket+

Als gemeente hechten we veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Daarom staan wij voor u klaar om vragen te beantwoorden over ondernemen en economische ontwikkelingen in gemeente Gennep. De medewerkers van het bedrijvenloket geven advies en kunnen u (verder) helpen bij onderwerpen als het starten van een bedrijf, het aanvragen van subsidie, bedrijfslocaties, vergunningen en arbeidsmarktvraagstukken. Wilt u een persoonlijke afspraak maken? Hieronder ziet u wie uw aanspreekpunt is. We helpen u graag!

Bezoekadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Telefoon: 0485-494235
E-mail: bedrijvenloket@gennep.nl
www.gennep.nl/bedrijvenloket

Harm van Braak - bedrijvencontactfunctionaris

Aanspreekpunt voor starters en MKB, contacten BIZ Centrum Gennep en Centrummanagement, Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Maas en Niers, Keurmerk Veilig Winkelgebied, LLTB Limburgse Land en Tuinbouw Bond, Keurmerk Veilig Buitengebied.
h.vanbraak@gennep.nl 
06-46189473

harm van braak

Mieke Thijssen - bedrijvencontactfunctionaris

Aanspreekpunt voor Arbeidsmarktvraagstukken, Regionale arbeidsmarktontwikkelingen en samenwerkingen, Wet- en regelgeving Arbeid & Scholing, Onderwijsinstellingen, Talentenbureau, SROI en Adviseur van de Werkgevers Servicepunten Noord-Limburg en Land van Cuijk, Startende zorgondernemers en Zorgorganisaties.
m.thijssen@gennep.nl
06-22199937

Mieke Thijssen

Noël Jilissen - bedrijvencontactfunctionaris

Aanspreekpunt voor grote(re) bedrijven, contacten Industriële Kring, Duurzaam Bedrijven Overleg, Bedrijventerreinverenigingen, bedrijfsbezoeken B&W, parkmanagement, KVO bedrijventerreinen.
n.jilissen@gennep.nl
06-42544391

Noël Jilissen