Bedrijvenloket+

Als gemeente hechten we veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Daarom staan wij voor u klaar om vragen te beantwoorden over ondernemen en economische ontwikkelingen in gemeente Gennep. De medewerkers van het bedrijvenloket geven advies en kunnen u (verder) helpen bij onderwerpen als het starten van een bedrijf, het aanvragen van subsidie, bedrijfslocaties, vergunningen en arbeidsmarktvraagstukken. Wilt u een persoonlijke afspraak maken? Hieronder ziet u wie uw aanspreekpunt is. We helpen u graag!

Bezoekadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Telefoon: 0485-494235
E-mail: bedrijvenloket@gennep.nl
www.gennep.nl/bedrijvenloket

Harm van Braak - bedrijvencontactfunctionaris

Aanspreekpunt voor starters en MKB, contacten BIZ Centrum Gennep, Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Maas en Niers, LLTB Limburgse Land en Tuinbouw Bond, Centrummanagement en Keurmerk Veilig Buitengebied.
h.vanbraak@gennep.nl 
06-46189473

harm van braak

Mieke Thijssen - bedrijvencontactfunctionaris

Aanspreekpunt voor Arbeidsmarktvraagstukken, Regionale arbeidsmarktontwikkelingen en samenwerkingen, Wet- en regelgeving Arbeid & Scholing, Onderwijsinstellingen, Talentenbureau, SROI en Adviseur van de Werkgevers Servicepunten Noord-Limburg en Land van Cuijk, Startende zorgondernemers en Zorgorganisaties.
m.thijssen@gennep.nl
06-22199937

Mieke Thijssen

Noël Jilissen - bedrijvencontactfunctionaris

Aanspreekpunt voor grote(re) bedrijven, contacten Industriële Kring, Duurzaam Bedrijven Overleg, Bedrijventerreinverenigingen, bedrijfsbezoeken B&W, parkmanagement, KVO bedrijventerreinen.
n.jilissen@gennep.nl
06-42544391

Noel Jillisen

Nol van Laarhoven - bedrijvencontactfunctionaris

Aanspreekpunt voor grote bedrijven, contacten Industriële Kring, Duurzaam Bedrijven Overleg, Bedrijventerreinverenigingen, bedrijfsbezoeken B&W, parkmanagement, KVO bedrijventerreinen.                
n.vanlaarhoven@gennep.nl
06-51623777

Nol Laarhoven