Bedrijvenloket

Het Bedrijvenloket is voor u als ondernemer het eerste aanspreekpunt over alles wat te maken heeft met ondernemen, economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in de gemeente Gennep.

Als gemeente Gennep hechten we veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Het bedrijvenloket staat voor u klaar om al uw vragen over ondernemen in Gennep te beantwoorden. Ook informeren wij u graag over ontwikkelingen op het gebied van economie en werkgelegenheid.

Wilt u meer informatie over het starten van een bedrijf? Bijvoorbeeld over bedrijfslocaties of een bouwvergunning? En hoe u invulling kunt geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of wilt u advies over een subsidieaanvraag, een milieuvergunning of evenementenvergunning? De 3 bedrijvenadviseurs met elk hun eigen expertise zijn er voor u! Waar nodig schakelen zij specialisten in om maatwerk te leveren voor uw specifieke vraag.

Wilt u een persoonlijke afspraak maken? We helpen u graag uw onderneming een stap verder te brengen.

Bezoekadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
Telefoon: 0485-494235
E-mail: bedrijvenloket@gennep.nl
www.gennep.nl/bedrijvenloket

De bedrijvenadviseurs

Harm van Braak - bedrijvencontactfunctionaris

  • Eerste aanspreekpunt voor centrumondernemers, agrarische ondernemers, starters en MKB-bedrijven met vragen over ondernemen en vergunningen.
  • Staat in contact met de centrummanager en belangenpartijen zoals Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Gennep, Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Maas en Niers, Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB) en de werkgroepen Keurmerk Veilig Winkelgebied en Keurmerk Veilig Buitengebied.

h.vanbraak@gennep.nl 
06-46189473

Harm van Braak

Mieke Thijssen - bedrijvencontactfunctionaris

  • Eerste aanspreekpunt voor vragen over personeelsinzet, arbeidsmarkt- en scholingsregelingen, Social Return on Investment (SROI).
  • Contactpersoon voor zorgorganisaties en startende zorgondernemers.
  • Verbindt ondernemers, onderwijs en overheid ter bevordering van werkgelegenheid en aansluiting scholing op bedrijfsleven.
  • Staat in contact met arbeidsontwikkelbedrijf Intos, de themawerkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen en is adviseur van de Werkgevers Servicepunten Noord-Limburg en Land van Cuijk.

m.thijssen@gennep.nl
06-22199937

Mieke Thijssen

Noël Jilissen - bedrijvencontactfunctionaris

  • Eerste aanspreekpunt voor bedrijven op de bedrijventerreinen.
  • Informeert u over regionale economische ontwikkelingen en Regiodeal-investeringen (fonds ter bevordering van innovaties).
  • Staat in contact met de Industriële Kring, de Bedrijventerreinverenigingen, het parkmanagement en de werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen
  • Coördineert de bedrijfsbezoeken van het college van B&W.

n.jilissen@gennep.nl
06-42544391

Noël Jilissen