Samenwerking

Gemeente Gennep werkt continu aan het verbeteren van het ondernemingsklimaat en de werkgelegenheid.De afgelopen jaren is fors in de bedrijventerreinen geïnvesteerd. In 2019 zijn we bezig met een plan van aanpak voor het kernwinkelgebied, het opstellen van een nieuwe toekomstbestendige bedrijventerreinenvisie, het behalen van het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied in alle kernen en het samenbrengen van ondernemers (detailhandel, horeca) in een toeristische website om Gennep op de kaart te zetten. Ook zijn we sinds 2018 als tweede Limburgse gemeente lid van MKB Limburg. Dit alles komt voort uit de ambitie van het college om onze gemeente nóg aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Bij al deze projecten zoekt de gemeente samenwerking met externe (economische) partners:

BIZ Centrum Gennep

De BIZ Centrum Gennep vereniging is een belangrijke gesprekspartner van gemeente Gennep om mee te denken over de ontwikkelingen in het centrum van Gennep. Kijk voor meer informatie op www.centrumgennep.nl.

Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg

De Stichting DBO heeft op ieder bedrijventerrein (of cluster van bedrijventerreinen) een contactgroep geformeerd. Voor ondernemers is de contactgroep het eerste aanspreekpunt voor informatie over de collectieve contracten van de Stichting DBO en het beheer van de bedrijventerreinen. Daarnaast zijn de contactgroepen ook een belangrijk aanspreekpunt voor de gemeente. Kijk op www.duurzaambedrijvenoverleg.nl voor meer informatie.

Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg

Het Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg ondersteunt bij alle vragen op het gebied van personeel en arbeid. In de breedste zin van het woord. Dus bijvoorbeeld over werving en selectie, wetgeving, subsidies en sociaal verantwoord ondernemen. Organisaties worden gekoppeld aan een vaste adviseur. Zo hoeft een werkgever niet bij meerdere gemeenten, het UWV en Sociale Werkbedrijven aan te kloppen voor informatie en advies.

Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

Binnen de Industriële Kring zijn de grotere werkgevers in Gennep vertegenwoordigd. De kring zet zich in voor de belangen van de industrie in Gennep en omgeving. Niet alleen op economisch, maar ook op sociaal gebied. Samen met hun partners waaronder o.a. gemeente worden projecten opgepakt en gerealiseerd. De IK is initiatiefnemer van de Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg, die de ondernemers in de regio schaalvoordelen biedt bij onder andere inkoop van energie, het sluiten van afvalcontracten en het verbeteren van de personeelsvoorziening. Kijk op www.industriele-kring.nl voor meer informatie.

MKB Limburg

MKB-Limburg behartigt de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen en bevordert onderlinge contacten door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. Business Club Limburg is het grootste provinciale netwerk voor ondernemers in Limburg en is onderdeel van MKB-Limburg. Kijk op www.mkblimburg.nl voor meer informatie.

Mocht u graag op de hoogte blijven van het laatste ondernemersnieuws, meegenomen worden in de belangenbehartiging, deelnemen aan netwerkevents en kennissessies sluit u dan aan als lid van MKB-Limburg, mocht u dit nog niet zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.mkblimburg.nl/lidworden/

U krijgt dan ook toegang tot onze community via de MKB-Limburg app waarmee u:

  • Uzelf makkelijk kan aanmelden voor activiteiten en inzicht hebt in wie zich nog meer heeft aangemeld.
  • Introducées kan aanmelden. 
  • Snel en eenvoudig mobiel contact kan maken én houden met alle gebruikers middels de chat functie.
  • Altijd en overal direct toegang krijgt tot het volledige gebruikersbestand; wie zijn er lid van onze community?
  • Op de hoogte blijft van het laatste nieuws en activiteiten van MKB-Limburg.

Regio Venlo

In Regio Venlo werken de gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray intensief samen aan een duurzame economische ontwikkeling van de regio. De Strategische Agenda Regio Venlo, Noord Limburg 2007 – 2011 en verder, vormt de basis voor strategische alliantie met de provincie Limburg en tal van ander partijen die actief zijn in de Noord-Limburgse economie. Innovatie speelt een sleutelrol in de agenda. Kijk op www.regiovenlo.nl voor meer informatie.

Ondernemersplein.nl

Op de online dienst www.ondernemersplein.nl kan ondernemend Nederland terecht voor alle informatie van de (semi)overheid om slagvaardig te kunnen ondernemen en innoveren.

Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV)

De LWV is dé belangenbehartiger van werkgevers in Limburg (de Limburgse tak van VNO-NCW). Doel is bij te dragen aan een goed ondernemingsklimaat in Limburg. De LWV wil een actieve vereniging zijn, transparant en kwaliteitsgericht met betrokken leden. Kijk voor meer informatie op www.lwv.nl.

Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

De LLTB wil haar leden ondersteunen in goed ondernemerschap. Tegelijkertijd wil de LLTB een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen. Kijk voor meer informatie op www.lltb.nl.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

KHN is de branchevereniging voor de horeca. Informatie over de afdeling Maas en Niers, waartoe Gennep behoort) is te vinden op www.khn.nl/maas-en-niers.