Sport en bewegen

Sport en bewegen staan in Gennep hoog op de agenda. Bij de politiek en zeker ook bij de inwoners. Gennep kent veel sportaanbieders en de inwoners sporten en bewegen over het algemeen net iets meer dan het landelijk gemiddelde. Ook kent Gennep relatief veel vrijwilligers.

Als gemeente zijn we hier trots op en proberen we deze positieve situatie minimaal te behouden. Op deze pagina vinden jullie een aantal beleidsdocumenten die vertellen hoe wij met hulp van onze inwoners en organisaties hier aan werken. Ook staan links vermeld naar bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden en naar vindplaatsen over meer informatie op het gebied van sport en bewegen.

Visie

In april 2023 heeft de Gemeenteraad de nieuwe Sport- en beweegvisie 2023-2030 vastgesteld.

Sportaccommodaties

Onze binnensportaccommodaties (Sporthallen Pica mare I en II, zwembad Pica Mare en de 5 gymzalen in de wijken en kernen) worden in opdracht van de gemeente beheerd door Vebego. De buitensportaccommodaties zijn grotendeels geprivatiseerd, wat betekent dat de gemeente het beheer hiervan met financiële ondersteuning heeft overgedragen aan de verenigingen. Voor verduurzaming van buitensportaccommodaties heeft de gemeenteraad een subsidieregeling vastgesteld.

Gennep Doet Mee

Ons sport- en beweegstimuleringsbeleid is voor een groot deel ondergebracht in het uitvoeringsprogramma Gennep Doet Mee. Het Meerjarenprogramma vinden jullie op www.gennepdoetmee.nl.  Aan dit programma werken diverse gemeentelijke partners vanuit sport, onderwijs, zorg en welzijn mee. De coördinatie hiervan heeft de gemeente in opdracht gegeven aan bureau Negen.

Ondersteuning

Om onze inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij in regionaal verband samen met Iedereen Kan Sporten. Op de website van Iedereen Kan Sporten kun je  informatie vinden over sportaanbieders of over sporthulpmiddelen.

Op de KonnectKever vind je een overzicht van alle sport- en beweegaanbieders. Ook staat daar een activiteitenkalender.

Met subsidies proberen wij onze inwoners en sport- en beweegaanbieders daar waar nodig extra te ondersteunen. Belangrijke subsidies zijn: