Hulp en ondersteuning

De ondersteuning van de gemeente is gericht op zelfredzaamheid. Eigen verantwoordelijkheid en uitgaan van wat iemand zelf kan staan voorop. Als een inwoner bij de gemeente aanklopt met een vraag of probleem op het gebied van opvoeden, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, wordt geprobeerd om de vraag of het probleem op te lossen op een manier die zo eenvoudig en zo dichtbij mogelijk is. Dus in uw eigen buurt of dorp, met de mogelijkheden die er dichtbij huis zijn.

De dorpsondersteuners die in de gemeenten in ieder dorp actief zijn kunnen u hierbij helpen. En een goed overzicht van alle activiteiten en voorzieningen in de gemeente is te vinden op de sociale kaart van de gemeente op www.dekonnectkever.nl.

Van iedereen wordt tegenwoordig gevraagd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De meeste mensen willen ook niets liever dan in hun eigen omgeving blijven wonen als ze ouder worden.  Ze willen de regie in eigen handen houden over hun woonsituatie en voelen zich veilig en vertrouwd in hun eigen huis, met vrienden en familie in de buurt waardoor het makkelijker is om sociale contacten te onderhouden.

Voor mensen die echt kwetsbaar zijn wordt samen met iemand van het Team Toegang van de gemeente naar een oplossing op maat gezocht, passend bij de persoonlijke situatie en omstandigheden. Zodat iemand zoveel als mogelijk op eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving.