Hulp en ondersteuning

De gemeente Gennep stimuleert en ondersteunt zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Wanneer er hulp nodig is op het gebied van opvoeding, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, wordt er gezocht naar een oplossing die zo eenvoudig en dichtbij mogelijk is.

De gemeente gaat uit van wat iemand zelf kan en stimuleert de inzet van buurtgenoten en dorpsondersteuners om hierbij te helpen. De inwoners van Gennep worden aangemoedigd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit geeft hen de mogelijkheid om de regie over hun eigen woonsituatie te behouden en zich veilig en vertrouwd te voelen in hun eigen huis, met vrienden en familie in de buurt. Door sociale contacten te onderhouden blijven zij actief deelnemen aan de samenleving.

Voor inwoners die extra kwetsbaar zijn, wordt er samen met het Team Toegang van de gemeente gezocht naar een oplossing op maat. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie en omstandigheden, zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Op de sociale kaart van de gemeente op www.dekonnectkever.nl is een overzicht te vinden van alle activiteiten en voorzieningen in de gemeente. Dit biedt inwoners de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen en gebruik te maken van de mogelijkheden die dichtbij huis beschikbaar zijn. Samenwerking en betrokkenheid vanuit de gemeenschap zijn hierbij van groot belang.