Toekomstvisie

Algemeen

Hoe ziet gemeente Gennep er uit in 2040? De toekomst van gemeente Gennep creëren we samen. Daarom werken we de komende tijd samen aan een toekomstvisie voor onze gemeente.

Introductie

Wat voor gemeente willen we dat Gennep in 2040 is? Een toekomstvisie stelt de gemeente in staat om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en recreëren. Deze lange termijn visie voor Gennep moet richting geven en focus aanbrengen.

De afgelopen tijd hebben we meningen en ideeën van honderden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgehaald. Met alle opgehaalde inbreng hebben we vier toekomstscenario’s uitgewerkt. Dit zijn verhalen over hoe de gemeente Gennep er in 2040 mogelijk uit kan zien.

Op de Dag van de Toekomst op zaterdag 1 april gingen ruim 60 inwoners in Pica Mare met elkaar in gesprek over de verschillende scenario's. Diegenen die er niet bij konden zijn, konden achteraf hun mening geven in een enquête. Deze resultaten worden verwerkt in de visie.

Droomscenario

Zodra de gemeenteraad de toekomstvisie heeft vastgesteld, kun je hier het droomscenario in een animatievideo bekijken.