Toekomstvisie

Hoe ziet gemeente Gennep er uit in 2040? De toekomst van gemeente Gennep creëren we samen. Daarom werken we de komende tijd samen aan een toekomstvisie voor onze gemeente.

Introductie

Wat voor gemeente willen we dat Gennep in 2040 is? Een toekomstvisie stelt de gemeente in staat om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, werken en recreëren. Deze lange termijn visie voor Gennep moet richting geven en focus aanbrengen.

Door samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties een ambitieuze én realistische toekomstvisie voor Gennep te schetsen, zijn wij beter in staat aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen. De komende tijd gaat de gemeente zoveel mogelijk inbreng verzamelen van inwoners, ondernemers en organisaties voor de visie op de toekomst van onze gemeente. Door de inbreng van de inwoners en van verschillende partnerorganisaties bepalen we in welke richting gemeente Gennep zich de komende 18 jaar gaat ontwikkelen.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle activiteiten.

Agenda

Hieronder ziet u de verschillende activiteiten rondom de Toekomstvisie 2040 die op de planning staan.

Dag van de toekomst

Nieuwsberichten

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten die te maken hebben met de Toekomstvisie 2040.

Overzicht nieuws

Blijf op de hoogte

Bij het opstellen van de Toekomstvisie Gennep 2040 hebben we uw hulp hard nodig! Wilt u op de hoogte gehouden worden en een uitnodiging ontvangen voor activiteiten? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar toekomstvisie@gennep.nl.

Of volg ons op: