Hulp voor ondernemers

Bedrijvenloket

Als gemeente Gennep hechten we veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Het bedrijvenloket staat voor u klaar om al uw vragen
over ondernemen in Gennep te beantwoorden. Ook informeren wij u graag over ontwikkelingen op het gebied van economie en werkgelegenheid in onze regio.

Lees meer

Schulddienstverlening voor ondernemers

Bent of was u ondernemer / zzp’er, bent u minder dan een half jaar geleden gestopt met ondernemen en heeft u schulden? Lukt het u niet om deze schulden zelf op te lossen? Neem dan contact op met onze schulddienstverlener.

Lees meer

Ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers

De aanhoudende coronacrisis daagt veel ondernemers uit om na te denken over hun toekomst. U doet dat vast ook. Bent u op dit moment wegens onvoldoende omzet nog aangewezen op één van de landelijke ondersteuningen? Dan is de ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers voor u van belang. 

Lees meer

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) wordt voor een grotere groep mkb-ondernemingen beschikbaar. Kwam u voorheen niet in aanmerking omdat uw energiekosten een te laag percentage van uw omzet bedroegen? Dit percentage is nu verlaagd van 12,5% naar 7%.

Lees meer

Energieloket MKB

De hoge energieprijzen leiden ook voor ondernemers tot extra hoge maandelijkse energiekosten. Daarnaast brengt de Wet Milieubeheer verplichtingen met zich mee op het gebied van energiebesparende maatregelen. Gelukkig zijn er ook fiscale voordelen en subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Het Energieloket MKB wijst u hierin graag de weg.

Lees meer

Versoepelde betalingsregeling voor coronaschulden nog mogelijk

Het kabinet heeft in 2020 en 2021 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Zo konden ondernemers gebruikmaken van het bijzonder uitstel van betaling voor hun belasting. Veel ondernemers hebben hiervan gebruikgemaakt. Sommige ondernemers hebben de opgebouwde schuld al terugbetaald. De overige ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 starten met het in termijnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Ondernemers die moeite hebben om te voldoen aan deze verplichting, kunnen onder voorwaarden nog gebruik maken van versoepelingsmaatregelen.

Lees meer

Uw gemeentelijke belastingen

Heeft u schulden en kunt u daardoor het aanslagbedrag niet betalen? Of bent u bang om in de schulden te raken? Neem dan altijd contact op met BSGW. 

Lees meer

Aanvullende informatie

Websites met meer informatie voor specifieke bedrijfssectoren en veelgestelde vragen en antwoorden: