Hulp voor ondernemers

Bedrijvenloket

Als gemeente Gennep hechten we veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Het bedrijvenloket staat voor u klaar om al uw vragen
over ondernemen in Gennep te beantwoorden. Ook informeren wij u graag over ontwikkelingen op het gebied van economie en werkgelegenheid in onze regio.

Lees meer

Schulddienstverlening voor ondernemers

Bent of was u ondernemer / zzp’er, bent u minder dan een half jaar geleden gestopt met ondernemen en heeft u schulden? Lukt het u niet om deze schulden zelf op te lossen? Neem dan contact op met onze schulddienstverlener.

Lees meer

Ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers

De aanhoudende coronacrisis daagt veel ondernemers uit om na te denken over hun toekomst. U doet dat vast ook. Bent u op dit moment wegens onvoldoende omzet nog aangewezen op één van de landelijke ondersteuningen? Dan is de ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers voor u van belang. 

Lees meer

Vergroten financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen

De BMKB-Groen helpt de ondernemer om de kosten van energie omlaag te brengen. De lening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een elektrische oven aan te schaffen of het bedrijfspand te verduurzamen. Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers.

Lees meer

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) wordt voor een grotere groep mkb-ondernemingen beschikbaar. Kwam u voorheen niet in aanmerking omdat uw energiekosten een te laag percentage van uw omzet bedroegen? Dit percentage is nu verlaagd van 12,5% naar 7%.

Lees meer

Uw gemeentelijke belastingen

Heeft u schulden en kunt u daardoor het aanslagbedrag niet betalen? Of bent u bang om in de schulden te raken? Neem dan altijd contact op met BSGW. 

Lees meer

Online MKB-Limburg ondernemersplatform

Om u te ondersteunen, heeft MKB-Limburg in samenwerking met haar partners een interactief platform opgezet. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar en biedt informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Deelname is voor alle ondernemers in Limburg gratis, na aanmelden.  

Lees meer

Aanvullende informatie

Websites met meer informatie voor specifieke bedrijfssectoren en veelgestelde vragen en antwoorden: