Hulp voor ondernemers

Tijdelijke versoepeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig heeft, kunt u tijdelijke bijstand voor zelfstandigen  aanvragen. Deze versoepeling geldt tot 1 april 2022.

Lees meer

Ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers

De aanhoudende coronacrisis daagt veel ondernemers uit om na te denken over hun toekomst. U doet dat vast ook. Bent u op dit moment wegens onvoldoende omzet nog aangewezen op één van de landelijke ondersteuningen? Dan is de ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers voor u van belang. 

Lees meer

Maatregelen Rijksoverheid (coronasteunpakket)

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket.

Lees meer

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom stopt per 1 oktober 2021 het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Dit houdt in dat ook de Tozo-regeling stopt met ingang van 1 oktober 2021. 

Lees meer

Online MKB-Limburg ondernemersplatform

Om u te ondersteunen in de coronacrisis, heeft MKB-Limburg in samenwerking met haar partners een interactief platform opgezet. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar en biedt informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Deelname is voor alle ondernemers in Limburg gratis, na aanmelden.  

Lees meer

Bedrijvenloket+

Onze adviseurs van het Bedrijvenloket+ helpen u graag bij vragen.

Lees meer

Brief van de wethouder

Een steunbetuiging van wethouder Janine van Hulsteijn.

Lees meer

Aanvullende informatie

Websites met meer informatie voor specifieke bedrijfssectoren en veelgestelde vragen en antwoorden.

Lees meer