Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

 • Commissie Bezwaarschriften Gennep

  Op dinsdag 28 maart 2023 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep drie hoorzittingen.

  De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • Terugblik raadsinformatiebijeenkomst Maaskemp

  Op maandagavond 20 maart 2023 was de raadzaal gevuld met zo’n 60 raadsleden, burgerraadsleden, inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties
  en overige belangstellenden. Zij hadden de uitnodiging aangenomen om met
  elkaar in gesprek te gaan over de gebiedsontwikkeling Maaskemp.

 • Een week gratis compost!

  Zaterdag 25 maart is het de landelijke compostdag. Vanaf deze dag kunnen inwoners van de gemeente Gennep ruim een week gratis compost ophalen bij de gemeentewerf.

 • Gennep Schoon

  Op zaterdag 18 maart 2023 vond de jaarlijkse Maas Cleanup/ Gennep Schoon actie plaats.

 • Kom naar de Dag van de Toekomst

  Hoe zorgen we ervoor dat Gennep ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente blijft om in te wonen, werken en recreëren?

 • De gemeenteraad vergadert

  De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid.

 • Raad en college bezoeken KEC Ganapja

  Dinsdag 14 maart werden de (burger)raadsleden en het college van B&W van de gemeente Gennep hartelijk ontvangen op het KEC Ganapja in Gennep.

RSS feed Nieuws

RSS feed Nieuws