Arbeidsmarktvisie

Iedereen en ieder werk is van waarde. Onder deze titel heeft de gemeente Gennep in 2020 haar arbeidsmarktvisie opgesteld. We gaan een samenwerkingsnetwerk opbouwen om hieraan vorm te geven. In de documenten hieronder leest u meer informatie over de arbeidsmarktvisie.

Uitvoeringsplan Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinenvisie

Gennep bouwt aan de leefbaarheid voor inwoners en het vestigingsklimaat voor ondernemers. De gemeente wil goed luisteren naar ondernemers en hen een platform bieden voor een hechte samenwerking. Samen willen we op termijn naar onze regio, naar de provincie en ook naar het onderwijsveld een krachtige stem kunnen laten horen. Zodanig, dat we voor onze jongeren, onze inwoners en onze toekomstige inwoners een gemeente zijn die kansen schept en waar wonen, werken en verblijven goed is.

In het Uitvoeringsplan voor de Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinvisie zetten we een verdere stap richting het platform voor een hechte samenwerking. Gennep gaat de ondernemers in het najaar uitnodigen voor een bijeenkomst (of webinar) om hier invulling aan te gaan geven.