Ondernemen

Nieuws

  • Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen

    De bedrijventerreinverenigingen in onze gemeente zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een veiligheidscertificering die zich richt op het behouden van een kwalitatief bedrijventerrein en het verder verbeteren hiervan.

  • Omgevingswet: Gennep is er klaar voor

    Wanneer alles volgens plan gaat, treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. In het najaar weten we definitief of deze datum landelijk gehaald wordt. In Gennep zijn we in elk geval klaar voor deze wet!

  • Open dag gemeentekantoor en duurzaamheidsmarkt

    Op zaterdag 10 september bent u als ondernemer van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom in het gemeentekantoor aan het Ellen Hoffmannplein in Gennep. We organiseren dan een open dag en een duurzaamheidsmarkt voor al onze inwoners en ondernemers. Het Bedrijvenloket met onze bedrijvencontactfunctionarissen zijn hierbij ook aanwezig en verwelkomen u graag.