Ondernemen

Nieuws

  • Platform Agrotoerisme

    De 8 Noord-Limburgse gemeenten hebben, samen met onder andere LLTB, MKB-Limburg en de HAS Hogeschool, het Platform Agrotoerisme opgericht. Dit platform verbindt ondernemers en instellingen uit de toeristische en agrarische sector met elkaar.

  • Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen

    De bedrijventerreinverenigingen in onze gemeente zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een veiligheidscertificering die zich richt op het behouden van een kwalitatief bedrijventerrein en het verder verbeteren hiervan.