Kennissessies Arbeidsmarkt

De volgende kennissessie over vitaliteit vindt plaats op 7 september 2022 van 8.00 – 9.30 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de eerste kennissessie.

Op 7 april 2022 vond de eerste Kennissessie Arbeidsmarkt plaats in samenwerking met de Industriële Kring. Deze sessie is een concreet initiatief dat voortkomt uit de ontbijtsessies. De gedeelde inspiratie en praktische tips voor het toepassen van duurzame inzetbaarheid in de praktijk werden enthousiast ontvangen door de deelnemers.

Arbeidsmarktanalist Marjon van Delft van het UWV trapte af met een overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen in Noord-Oost Brabant en Limburg. Ook in onze regio zijn de ww-uitkeringen historisch laag en het aantal vacatures blijft hoog. Uit onderzoek bij werkgevers blijkt 55% van de vacatures moeilijk vervulbaar.

De scan van Noordoost-Brabant Werkt (NOB) kwam aan bod, die nieuwe inzichten kan bieden. Wilt u weten hoe uw organisatie scoort op duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Doe dan de gratis nulmeting van de NOB Duurzame Inzetbaarheid Scan.

Tot slot deelde Vera Theunissen, HR Business Partner van Marel, het duurzame inzetbaarheidsprogramma Samen Sterk. Dit programma leunt op 4 pijlers: Samen in Balans, Samen Gezond, Samen Veilig en Samen in Ontwikkeling.