Homepage NL

Nieuws

 • Commissie Bezwaarschriften Gennep

  Op dinsdag 28 maart 2023 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep drie hoorzittingen.

  De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • Terugblik raadsinformatiebijeenkomst Maaskemp

  Op maandagavond 20 maart 2023 was de raadzaal gevuld met zo’n 60 raadsleden, burgerraadsleden, inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties
  en overige belangstellenden. Zij hadden de uitnodiging aangenomen om met
  elkaar in gesprek te gaan over de gebiedsontwikkeling Maaskemp.