Subsidieregeling Stimulering Maatschappelijke Participatie

Stimulering maatschappelijke participatie

De subsidieregeling 'Stimulering Maatschappelijke Participatie' is gericht op (eenmalige) nieuwe projecten en activiteiten. Zie onderstaande regeling voor meer informatie.

Verantwoording

In de regeling staat wanneer wij de aanvraag voor vaststelling uiterlijk binnen moeten hebben en welke informatie u mee dient te sturen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. U kunt uw verantwoordingsformulier mailen naar de gemeente via gemeente@gennep.nl.

Niet digitaal?

Lukt het u niet de aanvraag digitaal in te dienen, neem contact op met de gemeente. aanvragen kunnen eventueel ook via de mail of post worden ingediend. Meer informatie kunt u hier vinden.