Subsidieregeling Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein

Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein

Als lokale vrijwilligersorganisatie kun je een subsidie aanvragen bij de gemeente Gennep. Dit noemen we ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’. Voor meer informatie en voorwaarden kunt u onderstaande regeling lezen.

Voor de aanvraag heeft u volgende documenten nodig:

  • Jaarplan subsidies
  • Begroting subsidiejaar
  • Indien van toepassing de lijst van (jeugd)leden

Heeft u in 2022 voor deze regeling een subsidie hoger dan €2.500,- ontvangen? Dan kunt u bij de aanvraag voor 2023 de verantwoording over 2022 direct toevoegen.

Subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf  1 januari tot 1 april van het betreffende subsidiejaar.

Verantwoording

In de regeling staat wanneer wij de aanvraag voor vaststelling uiterlijk binnen moeten hebben en welke informatie u mee dient te sturen. Dit is uiterlijk vóór 1 september van het jaar dat volgt op het jaar waarin u subsidie heeft ontvangen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. U kunt uw verantwoordingsformulier mailen naar de gemeente via gemeente@gennep.nl.

 

Niet digitaal?

Lukt het u niet de aanvraag digitaal in te dienen, neem contact op met de gemeente. aanvragen kunnen eventueel ook via de mail of post worden ingediend. Meer informatie kunt u hier vinden.

Let op!
In 2020 hebben de organisaties voor het laatst een herinnering ontvangen om de subsidie aan te vragen. Dat stond ook in deze brief. Wij verwachten van de organisaties dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen om op tijd, jaarlijks voor 1 april, de subsidieaanvraag in te dienen.