Voorzieningenplannen

De samenleving verandert. Dat heeft allerlei oorzaken. Denk aan de vergrijzing, krimp van de bevolking, nieuwe behoeften en leefstijlen. Dit kan gevolgen hebben voor de (maatschappelijke) voorzieningen in onze dorpen en wijken. Sluit het bestaande aanbod nog wel aan op de vraag? Wat is er in de toekomst mogelijk? Graag buigen we ons samen met inwoners, verenigingen en andere belangstellenden over de toekomst van de voorzieningen in onze gemeente.

Voorzieningenplan

Per kern hebben inwoners, dorps-, wijkraden en verenigingen een voorzieningenplan opgesteld. In enkele gevallen werd gekozen om de (maatschappelijke) voorzieningen op te nemen in een breder dorps- of wijkontwikkelingsplan. 

In de onderstaande plannen wordt aangeven welke voorzieningen er nu zijn en waar in de toekomst behoefte aan is. De plannen zijn gericht op verbetering van de leefbaarheid.