Ruimtelijke projecten

Overzicht ruimtelijke projecten

Op deze pagina vindt u een verzameling van de ruimtelijke projecten.

Wilt u meer informatie over een ruimtelijk project? Ga dan naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view en gebruik de zoekbalk linksboven. Hier kunt u zoeken naar het ruimtelijk project op basis van adres of plannaam of -nummer.

Verbindingsweg Milsbeek

Met de aanleg van de Verbindingsweg zetten we een eerste stap in het plan om de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide te ontlasten van doorgaand verkeer.

Lees meer

Uitbreiding haven Heijen (bedrijventerrein Hoogveld)

Met de uitbreiding van de haven van het bedrijventerrein Hoogveld in Heijen willen provincie, gemeente en bedrijfsleven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio, door meer vervoer over water.

Lees meer

Tielebeek

Begin januari start de herinrichting van de Tielebeek in Milsbeek. Rondom de Tielebeek wordt een robuust, klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd. Ook het rioolstelsel wordt vernieuwd en uitgebreid. Zo zorgen we ervoor dat de bovenloop van de Tielebeek voldoet aan de functie van 'natuurbeek' en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april 2021.

Lees meer

Draaischijf Milsbeek

De gemeente wil woningbouw realiseren op de Draaischijf in Milsbeek. In samenwerking met Lister Buildings B.V. en woningcorporatie Destion gaan we hiermee aan de slag. 

Lees meer

Heesweg Heijen

In opdracht van gemeente Gennep start Gebra Infra B.V. vanaf maandag 11 oktober 2021 met de werkzaamheden voor reconstructie van de Heesweg in Heijen.

Lees meer

Zandstraat Gennep

De gemeente is van plan een aantal aanpassingen te doen aan de Zandstraat en Zuid-Oostwal tussen de Zandpoort/Picardie en de Martinushof in Gennep. Dit doen we naar aanleiding van signalen over de verkeerssituatie, die in dit gebied als onveilig wordt ervaren.

Lees meer

Lob van Gennep

In het gebied tussen Gennep en Mook, gelegen aan de rivier de Maas en ooit benoemd als 'Lob van Gennep’, gaan overheden samen aan de slag om de waterveiligheid te verbeteren. 

Nieuwe invulling gebied Gennepermolen

De gemeente wil het braakliggende terrein achter de Gennepermolen - waar vroeger de gemeentewerf stond - verder ontwikkelen. Een paar jaar geleden is het gebied al bouwrijp gemaakt. Na het opknappen van de Haspel en de Genneperhuisweg is een eerste idee gerealiseerd: de vlonder, een fraaie wandelpromenade langs de Niers. Boven de vlonder, op de gevel van de Gennepermolen, staat een bijzonder kunstwerk van de Stichting NOX. Een informatiebord aan de Niersbrug geeft uitleg over het kunstwerk en de geschiedenis van de Gennepermolen. 

Lees meer

Woningbouw Pagepark

Op het terrein van de voormalige papierfabriek Page is een groot aantal woningen gebouwd en staat nog woningbouw in de planning.
Kijk voor meer informatie op: https://www.vanwijnen.nl/ en op https://www.pagepark.nl/.

De Heikant

Dichterbij, Parkvisie en de gemeente Gennep gingen in 2008 de samenwerking aan voor het realiseren van een nieuwe woonbuurt in de wijk De Heikant in Gennep-Zuid. De afgelopen jaren is het bouwprogramma voor Dichterbij grotendeels gerealiseerd. Medio 2012 zijn de partijen samen tot inzicht gekomen dat de oude plannen op het gebied van woningbouw niet meer passen in deze tijd. Daarom is een nieuwe visie voor het gebied uitgewerkt.

Lees meer

Bedrijventerrein De Brem

De Brem aan de A77 in Heijen is het laatste en jongste bedrijvenpark in de Kop van Noord-Limburg. Het terrein nabij de grens met Duitsland heeft een oppervlak van ruim 25 hectare uitgeefbaar gebied.

Lees meer

Vogelbuurt Gennep

De rioolleiding in de Vogelbuurt is aan vervanging toe. Hiervoor moeten we de straat openbreken. We leggen een nieuw rioolstelsel aan, waarin zowel het vuilwater als het regenwater gescheiden afgevoerd worden. Het regenwater wordt dan binnen het projectgebied in de bodem geïnfiltreerd. Zo beperken we wateroverlast bij extreme regenbuien en gaat schoon regenwater niet onnodig naar de waterzuiveringsinstallatie.

Lees meer

MFA Heijen

Gemeente Gennep werkt in overleg met mensen van D’n Toomp, gymzaal Heijen, basisschool De Heggerank en Madelief Kindercentrum aan het project Opwaardering MFA Heijen. MFA staat voor multifunctionele accommodatie.

Lees meer

Genneper Huys

Gemeente Gennep werkt samen met Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en provincie Limburg aan de consolidatie van het Genneper Huys. Na het tegengaan van het afkalven van de ruïne, is de volgende opgave het beleefbaar maken van het Genneper Huys.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Maaskemp

In het coalitieakkoord heeft de gemeenteraad vastgelegd aan de slag te willen gaan met ontwikkeling van de Maaskemp: de uiterwaarden van de Maas. Dit is (globaal) het gebied tussen de brug naar Oeffelt (N264), de Maas, het Genneper Huys en de N271. Met deze gebiedsontwikkeling komen ambities op het vlak van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie samen.

Lees meer

Uitbreiding KEC Ganapja

Het Kind Expertise Centrum (KEC) Ganapja wordt uitgebreid met 4 lokalen, zodat ook de leerlingen van SO Mikado een plek krijgen in het gebouw.

Lees meer