De Heikant

De gemeente Gennep wil meer woningbouw en investeren in de voorzieningen om de gemeente leefbaar en vitaal te houden. Zo blijft Gennep ook in de toekomst een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. 

Parkwijk voor iedereen

In het gebied De Heikant in Gennep worden de komende jaren 199 woningen gebouwd voor diverse doelgroepen:  sociale huur, woningen voor starters, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen en woonwagenstandplaatsen. Ook wil Dichterbij voor ongeveer 100 cliënten woonruimte realiseren.  In deze nieuwe parkwijk is iedereen welkom. Het creëren van verbondenheid tussen mensen in het gebied staat centraal. Er komen volop wandel- en fietspaden en op natuurlijke wijze wordt het gebied verbonden met de aangrenzende bossen. 

Inspraak en bestemmingsplanprocedure

Het woningbouwplan is tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep. Hierin zijn Wijkraad Gennep-Zuid en de kinderboerderij vertegenwoordigd. Tijdens inloopbijeenkomsten op 23 en 25 oktober 2023 zijn de plannen aan de omgeving gepresenteerd. Op basis van de reacties worden de plannen waar nodig aangescherpt. 
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 14 december 2023 ter inzage tot 24 januari 2024. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Als medio 2024 het bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld, start daarna de verkoop van woningen. Eind 2025 kunnen dan de eerste woningen worden opgeleverd. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de bestemmingsplanprocedure? Neem dan contact op met Martin van Dolderen, projectleider gemeente Gennep, via  (0485) 49 41 41 of m.vandolderen@gennep.nl.
Heeft u vragen over de woningen of de verkoop? Kijk dan op de website van CRA Vastgoed.
Heeft u vragen over zorgvastgoed? Kijk dan op de website van Dichterbij.