Vervoer

Inleiding

Kunt u door een langdurige ziekte, een beperking of vanwege ouderdom niet of onvoldoende lokaal reizen met het OV? Bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld familie of vrienden of een andere sociale activiteit? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vervoersvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem hiervoor contact op met Team Toegang.

Samen met u gaat een medewerker van Team Toegang op zoek naar een oplossing die past bij uw persoonlijke situatie. Hierbij kijken wij eerst naar wat u zelf eventueel nog kunt. Daarna kijken we welke hulp uw netwerk kan bieden, zoals familie, vrienden en vrijwilligers. Ook kijken we of de algemene voorzieningen, zoals het openbaar vervoer of de Wensbus, een uitkomst kunnen bieden.

Als deze u onvoldoende kunnen helpen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een pas voor de regiotaxi.

Wensbus

De Wensbus is bedoeld om binnen Gennep vervoer op maat te verzorgen. Dit is geen taxivervoer of rolstoelvervoer. U heeft hier geen pas voor nodig. Iedereen kan gebruik maken van de Wensbus. Meer informatie is te vinden op www.wensbusgennep.nl. U kunt ook bellen naar 06-14706405.

Omnibuzz regelt het vervoer van de regiotaxi

Met een pas voor de regiotaxi kunt u gebruikmaken van het vervoer dat geregeld wordt door Omnibuzz. Omnibuzz is bereikbaar via het telefoonnummer 0900-0699 of via de website www.omnibuzz.nl.

Kosten

Een deel van uw reiskosten moet u zelf betalen. Momenteel is dat € 0,83 per zone. Als u tijdens uw rit iemand meeneemt zonder vervoerspas, dan betaalt deze medereiziger € 2,55 per zone. Jaarlijks krijgt u maximaal 476 zones, waarmee u ongeveer 2.000 kilometer kunt reizen. Meer informatie over het gebruiken van de regiotaxi  kunt u vinden op www.omnibuzz.nl