Team Toegang

Algemeen

Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor opvoeden en opgroeien, ondersteuning, werk en inkomen en zorg aan inwoners van de gemeente Gennep. Heeft u een vraag of probleem op een van deze gebieden? Dan kunt u terecht bij Team Toegang. Samen met u gaat een medewerker van Team Toegang op zoek naar een oplossing, die past bij uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Dorps- en wijkondersteuners

Als u een vraag heeft kunt u ook contact opnemen met de dorpsondersteuner / wijkverbinder van uw kern of wijk. Die kijkt samen met u of uw vraag op een eenvoudige, snelle manier op te lossen is. Wanneer deze ondersteuner u niet kan helpen, dan kunt u contact opnemen met Team Toegang van de gemeente.  Lukt dit niet en kent u niemand die u hierbij kan helpen? Vraag dan de hulp van een cliëntondersteuner

Samenwerking door professionals

Team Toegang bestaat uit deskundige en ervaren medewerkers. Zij zijn speciaal opgeleid om u goed te informeren, te adviseren en u te helpen bij het oplossen van uw vragen en problemen. In het team zitten medewerkers die gespecialiseerd zijn in onder andere maatschappelijk werk, ouderenzorg en opvoedingsondersteuning.

Samen op zoek naar oplossingen

Tijdens het zogenaamde 'keukentafelgesprek' onderzoekt een medewerker van Team Toegang samen met u welke hulp, ondersteuning en zorg u nodig heeft. Eerst wordt gekeken naar wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen.

Op basis van het keukentafelgesprek wordt met u een plan gemaakt; het leefzorgplan. Hierin wordt uw persoonlijke situatie beschreven en worden de oplossingen die u en eventueel uw netwerk kunnen bieden in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat u zelf de regie houdt.

Bij dit keukentafelgesprek mag u als u dat prettig vindt een familielid of vriend vragen samen met u het gesprek te voeren met de gemeente. Heeft u geen mensen die u kunnen helpen? Dan kunt u een cliëntondersteuner van MEE vragen u te helpen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Om u voor te bereiden op het keukentafelgesprek, kunt u onderaan deze pagina een blanco leefzorgplan downloaden.

Hulpmiddelen en trapliften

Voor een transportrolstoel en tillift geldt dat die eerst 26 weken via de uitleen van de zorgverzekering geleend moet worden. Voordat die termijn afloopt, kunt u een aanvraag bij de gemeente doen. Eventuele kosten die gemaakt worden als de uitleentermijn wordt overschreden, worden niet door de gemeente vergoed.

Cliëntportaal MijnZorg

Heeft u hulp vanuit de Jeugdwet of de Wmo? Of maakt u gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart of het leerlingenvervoer? Goed nieuws! Voortaan regelt u alles snel en makkelijk online via 'MijnZorg' Gennep. U kunt ook online een melding doen, voor uzelf of iemand anders.

Meer informatie leest u hier

Contact met Team Toegang

De thuisbasis van Team Toegang is in het gemeentekantoor in Gennep. De medewerkers zijn ook vaak op pad voor huisbezoeken in de verschillende kernen van de gemeente.

 • Team Toegang is telefonisch rechtstreeks te bereiken op (0485) 49 41 41
  • Maandag t/m donderdag: 8.30-12.30 uur
  • Vrijdag: 8.30-12.00 uur (tussen 12.00 en 17.00 uur wel bereikbaar voor crisisdienst jeugd)
 • E-mail: gemeente@gennep.nl
 • Bezoek: Gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1, Gennep
 • Via de knop bovenin de pagina kunt een afspraak maken met Team Toegang.

Bij noodgevallen/acute hulpvraag

Bij noodgevallen/acute hulpvraag

In geval van nood kunt u de volgende nummers bellen:

 • Bij een crisissituatie rondom een jeugdige belt u met Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg via (043) 6 04 57 77.
 • Bij psychische nood belt u het nummer (077) 3 55 02 22.
 • Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Personen met psychische nood en verward of onbegrepen gedrag kunt u terecht bij Meldpunt Signaal: