Woningbouwprojecten

Algemeen

Er wordt volop gebouwd in onze gemeente. Op deze pagina nemen we u mee in de woningbouwontwikkelingen. We vertellen over de projecten die op dit moment lopen. Zo krijgt u meer inzicht in de bouw van woningen, appartementen en zorgeenheden in de vijf kernen.

Samen bouwen aan gemeente Gennep

De woningmarkt kampt met diverse uitdagingen. Jongeren die nauwelijks een betaalbare huur- of koopwoning kunnen vinden. Ouderen die hun eengezinswoning willen verruilen voor een levensloopbestendige woning, maar het aanbod schiet tekort.

Om alle doelgroepen kansen te bieden, is doorstroming op de woningmarkt belangrijk. Een gezonde woningmarkt biedt een woningaanbod dat kwalitatief én kwantitatief aansluit op de toekomstige woonbehoefte. Tot 2030 verwachten we een toename van het aantal huishoudens. Dat betekent dat we nu én de komende jaren volop inzetten op voldoende en de juiste woningen. We streven naar meer variatie in het woningaanbod met meer woningen voor kleine huishoudens.

Waar wordt er momenteel in gemeente Gennep gebouwd?

In elke kern in onze gemeente wordt op dit moment gebouwd. Dat varieert van kleine ontwikkelingen zoals de bouw van één of enkele woningen, tot projecten met tientallen woningen zoals Hoenderpark in Ottersum en Draaischijf in Milsbeek. En er zijn diverse projecten in ontwikkeling. Denk aan nieuwbouwplannen bij het kermisterrein in Heijen, d’n Uitkomst in Ven-Zelderheide en Kalboerhof in Gennep. Er is veel gaande, al is het soms frustrerend dat het een aantal jaren duurt voordat een plan tot uitvoering komt. Bestemmingsplanwijzigingen bijvoorbeeld moeten zorgvuldig doorlopen worden en zo’n proces kost tijd.

Hoe komen starters aan een betaalbare woning?

In alle kernen worden ook starterswoningen gebouwd. We sturen als gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe plannen op een gevarieerd woningaanbod, zowel huur- als koopwoningen. Om starters financieel op weg te helpen is er de Starterslening.

Zijn we alleen afhankelijk van nieuwbouw?

Nee, zeker niet. De uitdaging ligt voor een groot deel in het bestaande vastgoed. Daarbij kijken we ook naar leegstaande bedrijfsruimtes, om die te transformeren naar appartementen voor diverse doelgroepen. Als gemeente gaan we hierover het gesprek aan met vastgoedeigenaren. Een mooi voorbeeld is de Duivenakker. Verder is het van belang om verduurzaming van bestaande woningen te stimuleren. Net als mogelijkheden bieden voor woon-zorgcombinaties. Deze onderwerpen pakken we actief op in samenwerking met woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgorganisaties én onze inwoners.

Kunnen inwoners ook zelf met initiatieven komen?

Zeker, graag zelfs! We nodigen inwoners van harte uit om met eigen ideeën te komen. En dat kan ook een gezamenlijk plan met anderen zijn, door een collectief te vormen.

Foto's

Bouwprojecten in ontwikkeling

Er lopen diverse woningbouwprojecten in onze gemeente. Hieronder lichten we per kern een aantal grote projecten voor u uit.

 • Gennep
  Op de locaties Genneper Molen, Pagepark, Heikant, Kalboerhof en Duivenakker komen in totaal 385 wooneenheden (222 koopwoningen en 59 huurwoningen), waarvan 215 woningen, 70 appartementen en 100 zorgeenheden.
 • Heijen
  Op de locaties Nieuwwijkstraat en de Kasteelstraat komen in totaal 26 wooneenheden, waarvan 18 woningen (koopwoningen) en 8 zorgeenheden (huurwoningen).
 • Milsbeek
  Op de locaties Draaischijf, Steenfabriek, Rijksweg (voormalige bakkerij) en Heiveld (Vallei van Milsbèk) komen in totaal 148 wooneenheden, waarvan 119 woningen en 29 appartementen.
 • Ottersum
  Op de locatie Hoenderpark fase 1 - 5 komen in totaal 91 woonheden, waarvan 71 woningen (koopwoningen) en 20 zorgeenheden (huurwoningen).
 • Ven-Zelderheide
  Op de locaties Hogeweg en Kleefseweg komen in totaal 33 woningen (30 koopwoningen en 3 huurwoningen).

Overige initiatieven

Daarnaast werken we aan initiatieven op 9 locaties verspreid over de gemeente. Dit gaat om ongeveer 300 wooneenheden, waarvan 100 woningen en 200 appartementen. Bovendien lopen er op dit moment tientallen particuliere initiatieven door heel de gemeente, die bestaan uit dubbele of enkele woningen, appartementen of zorgeenheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de woningbouwprojecten? Neem dan indien mogelijk contact op met de projectontwikelaar.

Project Ontwikkelaar
Genneper Molen SDK Vastgoed
Pagepark

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. 

Heikant CRA
Kalboerhof Gemeente en Destion
Duivenakker Lavatius Vastgoed
Nieuwwijkstraat Kolat
Kasteelstraat particulier
Draaischijf Lister Buildings en Destion
Steenfabriek Van Grunsven Groep en Wienerberger
Rijksweg (voormalige bakkerij) Janssen Groesbeek B.V.
Hoenderpark fase 1-3 Ruimte voor Ruimte Limburg en JAVO Vastgoed
Hoenderpark fase 4-5 Ruimte voor Ruimte Limburg en BPD
Hogeweg Gemeente en Destion
Kleefseweg Kolat
Vallei van Milsbèk (Heiveld) KlokGroep

Neem bij overige vragen contact op met het Omgevingsloket via (0485) 49 41 41 of omgevingsloket@gennep.nl.

Kijk voor informatie over de Starterslening op www.gennep.nl/starterslening.

Foto's