Volle kracht vooruit

In december 2020 stelde de Gennepse gemeenteraad de beleidsvisie Blijven(d) Ontmoeten Meedoen Ondersteunen vast. Daarin staat hoe wij de participatiesamenleving zien: in Gennep streven we naar een vitale, inclusieve, samenleving, waarin mensen naar elkaar omkijken, mee kunnen doen en zo prettig mogelijk leven.

In het uitvoeringsprogramma leest u hoe we werken aan het bereiken van deze doelen en hoe we dat betalen en monitoren. We maakten het uitvoeringsprogramma met hulp van inwoners. Op deze pagina's hebben we een samenvatting gemaakt van het uitvoeringsprogramma. De uitgebreide versie vindt u hier onder.

We hebben 4 doelen

We investeren in preventie en positieve gezondheid

We werken aan een inclusieve samenleving

We vergroten de kracht van de inwoners en de gemeenschap

We ondersteunen kwetsbare inwoners samen met onze partners

Zo gaan we dat doen

In het sociaal domein gaat veel geld om: bijna de helft van het gemeentebudget. Het grootste deel daarvan geven we uit aan individuele ondersteuning. Daarbij zorgen we ervoor dat we bij het inkopen van deze ondersteuning letten op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. We houden onze kosten goed in beeld, zodat we kunnen bijsturen als dat nodig is. Als dat op de korte termijn niet lukt, moeten we voor de lange termijn maatregelen nemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het maken van algemene voorzieningen, waarmee we verschillende personen tegelijk kunnen ondersteunen.

We meten of onze ondersteuning effect heeft. We vragen dat bijvoorbeeld aan de dorps- en wijkraden. Ook meten we of inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning die wij leveren.

Wat kunt u bijdragen?

In onze gemeente vinden we inwonerkracht en de kracht van de samenleving heel belangrijk. De gestelde doelen kunnen we alleen bereiken samen met de inwoners. U kunt helpen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. En door om te zien naar andere mensen, door ook in het dagelijks leven te werken aan inclusiviteit.

Op die manier zorgen we ervoor dat onze gemeente voor iedereen een fijne plek is om te wonen.

 

Zo gaat we dat doen