Vergroenen centrum en Spoorstraat

De gemeente wil het groene karakter van Gennep versterken. Een van de actiepunten uit de Centrumvisie 2019-2023 is het vergroenen van het centrum en de entree via de Spoorstraat. Dit komt de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum ten goede. Bomen en planten bieden verkoeling op hete dagen, verminderen geluidshinder en hebben een positief effect op mensen, dieren en biodiversiteit.

Samen met omwonenden, pandeigenaren, ondernemers en overige belangstellenden gaan we in gesprek over het vergroenen van het centrum en de entree via de Spoorstraat. We horen graag de ideeën van de mensen die de omgeving het beste kennen. Bureau Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur uit Arnhem werkt samen met de gemeente aan dit plan.

Planning en werkwijze

Gedurende drie avonden bespreken we denkrichtingen, ontwerpvoorstellen en (on)mogelijkheden. De inbreng van de aanwezigen verwerken we zoveel mogelijk in het plan. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het definitieve ontwerp.

De presentatie met ontwerpvoorstellen en gegeven reacties vindt u onderaan deze pagina.

  • woensdag 21 juni 2023
  • donderdag 13 juli 2023
  • dinsdag 24 oktober 2023

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project, of wilt u een suggestie doen? Kom dan naar de eerstvolgende bijeenkomst of stuur een e-mail naar Noël Jilissen, beleidsmedewerker economische zaken, via n.jilissen@gennep.nl of bel naar 0485-494141

Centrum Gennep verkeer