Toekomst zwembad Pica Mare

Algemeen

De gemeente voert een onderzoek uit naar de toekomst van zwembad Pica Mare. De technische staat van het zwembad is verouderd waardoor de kosten voor onderhoud oplopen. Het onderzoek richt zich op 3 scenario's: renovatie, nieuwbouw en sluiting van het zwembad.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op 8 januari 2024 presenteerde bureau Synarchis tijdens een raadsinformatiebijeenkomst de uitkomsten van het onderzoek dat in 2023 werd gehouden. De 3 onderzochte scenario’s geven nieuwe inzichten die om nader onderzoek vragen. Dat betekent dat de raad op korte termijn geen besluit zal nemen. We gaan kansen en samenwerkingen binnen en buiten de gemeente verder verkennen. Dat betekent breder kijken dan alleen het zwembad. We streven ernaar dat het zwembad in elk geval de komende jaren open blijft.

Heeft u vragen over de toekomst van het zwembad?

Het is begrijpelijk dat de onzekere toekomst van het zwembad vragen oproept. Wij informeren u zodra er ontwikkelingen zijn. Heeft u op dit moment vragen? Stel ze dan aan uw contactpersoon bij het zwembad, of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485 49 41 41 of mail naar gemeente@gennep.nl.