Onderzoek naar toekomst zwembad Pica Mare

De gemeente voert een onderzoek uit naar de toekomst van zwembad Pica Mare. De technische staat van het zwembad is verouderd waardoor de kosten voor onderhoud oplopen. Het onderzoek richt zich op 3 scenario's: renovatie, nieuwbouw en sluiting van het zwembad.

We onderzoeken de bouwkundige en technische staat van het zwembad. Ook kijken we naar het (gewenste) gebruik. Er zijn gesprekken gevoerd met exploitant Vebego en gebruikers van het zwembad zijn bevraagd. Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de onderzoeksresultaten. 

Begroting staat onder druk

De kosten voor renovatie en nieuwbouw zijn hoog, terwijl de begroting van de gemeente de komende jaren zwaar onder druk staat. 

Wethouder Van Hulsteijn: “Het onderzoek wijst uit dat ieder scenario pijnlijke gevolgen heeft. Sluiting is niet wenselijk, want het zwembad is van belang voor de zwemvaardigheid, gezondheid, het verenigingsleven en de leefbaarheid in onze gemeente. Dat zag en voelde ik ook van dichtbij tijdens de 24-uurs marathon op 18 november. Het college wil een zorgvuldige afweging maken. Daarom voeren we aanvullend overleg over kansen om het zwembad te behouden.” 

Raadsbezoek aan zwembad

De gemeenteraad is in november op werkbezoek geweest bij het zwembad. De (burger)raadsleden kregen een uitgebreide rondleiding waarbij ook de technische ruimtes onder het zwembad bekeken zijn. 

Vebego gaf een presentatie over het onderhoud en het gebruik van het zwembad. Het bad is bouwkundig nog best in orde, maar technisch op het eind van zijn levensduur. 

De energiekosten zijn zeer hoog en het aantal storingen neemt toe. De technische installatie van het zwembad is gekoppeld aan de sporthal en zaal Pica Mare. Dit maakt de situatie complex. 

Het gebruik van het zwembad is goed. Les- en doelgroepenzwemmen zijn geliefd en ook de verenigingen voor zwemmers, duikers en naturisten maken goed gebruik van het bad. 

Met dit bezoek heeft de raad zich een goed beeld kunnen vormen van de stand van zaken van het zwembad.

Besluit in 2024

Op 8 januari 2024 lichten we in een raadsinformatiebijeenkomst de uitkomsten van het onderzoek toe aan de raad. Hierna bereiden we een collegevoorstel voor, zodat de raad in het eerste kwartaal van 2024 een besluit kan nemen over de toekomst van het zwembad. Op welke termijn er sprake zal zijn van eventuele verbouwing, nieuwbouw of sluiting is nu nog niet te zeggen. In elk geval is dat niet voor 2025. 

Heeft u vragen over de toekomst van het zwembad?

Het is begrijpelijk dat de onzekere toekomst van het zwembad vragen oproept. Wij informeren u zodra er ontwikkelingen zijn. Heeft u op dit moment vragen? Stel ze dan aan uw contactpersoon bij het zwembad, of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485 49 41 41 of mail naar gemeente@gennep.nl

Foto's