Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vindt u het moeilijk om aan te geven welke hulp u nodig heeft? Of vindt u het lastig om daarover zelf het gesprek te voeren of de hulp die u nodig heeft zelf aan te vragen? Heeft u geen familielid of vriend die u daarbij kan helpen? Dan kunt u een medewerker van de MEE vragen u daarbij te helpen: de cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners van de MEE zijn onafhankelijk en werken in uw belang. Ze zijn niet in dienst van de gemeente, en nemen geen beslissing over uw aanvraag voor ondersteuning. Ze kunnen u wel helpen om een aanvraag te doen als dat nodig is.

Om wat voor hulp gaat het?

Het kan gaan om hulp of ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of op het gebied van jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De cliëntondersteuner helpt u bij:

  • het formuleren van uw vragen en wensen
  •  het verduidelijken van de wet en regelgeving en de procedures waar u mee te maken krijgt
  • het voorbereiden en bijstaan tijdens een gesprek met de gemeente
  • het meedenken en helpen zoeken naar passende oplossingen voor zorg of ondersteuning
  • het opstellen van een persoonlijk plan en het maken van eigen keuzes
  • het verwijzen naar de juiste instantie als u ergens niet tevreden over bent.

Aanvragen en contact

Cliëntondersteuning kunt u rechtstreeks aanvragen bij MEE de Meent groep. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt de MEE bellen op telefoonnummer (088) 46 53 555. Kijk voor meer informatie ook op de website van MEE de Meent groep of op de website van de KonnectKever, of download de flyer hieronder.