Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte

Algemeen

Speel- en ontmoetingsplekken kunnen meer van de gemeenschap worden en minder van de gemeente. De buurt weet zelf het beste waar behoefte aan is. Daar is het beleid op toegespitst.

Wij zorgen voor onderhoud en veiligheid

Wij zorgen dat alle speelterreinen in de gemeente netjes onderhouden worden en veilig zijn. Wanneer een speeltoestel niet meer veilig is, wordt het in principe weggehaald. We informeren de buurt hierover en wijzen op de mogelijkheden om mee te denken over vervanging.

U kunt initiatief nemen voor vernieuwing

Mede op uw initiatief gaan we samen met de wijk of buurt nieuwe speel- en ontmoetingsplekken realiseren, of tot groot onderhoud en vervanging over.

“Samen zorgen we voor leuke speel- en ontmoetingsplekken!”

Kinderen spelen op schoolplein

Een idee? Dien het in!

Heeft u een idee voor het opknappen van een speelterrein of voor het realiseren van een nieuwe speel- of ontmoetingsplek? Lees meer over het proces in de procesbeschrijving onderaan de pagina.

Een initiatief indienen kon tot 1 oktober 2023. Volgend jaar krijgt u weer de mogelijkheid om uw idee in te dienen.