Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte

Algemeen

Speel- en ontmoetingsplekken kunnen meer van de gemeenschap worden en minder van de gemeente. De buurt weet zelf het beste waar behoefte aan is. Daar is het beleid op toegespitst.

Speelruimtevisie

De gemeenteraad heeft op 4 maart 2024 de nieuwe speelruimtevisie 2024-2030 vastgesteld. Deze visie hebben we met de inbreng van lokale organisaties en inwoners opgesteld.

Zo hebben we gesprekken gevoerd met dorps- en wijkraden en hebben we inwoners in een enquête gevraagd naar het gebruik en de tevredenheid van bestaande speelruimtes. Ook hebben we aanvragers voor speelruimte gevraagd naar hun ervaringen bij het doen van een aanvraag. 

Kernspeeltuinen

In de nieuwe visie hebben we kernspeeltuinen per kern of wijk benoemd. Een kernspeeltuin is een plek met voldoende ruimte en met gevarieerde sport- en speelvoorzieningen die voor zoveel mogelijk doelgroepen geschikt zijn. Ofwel: “Liever een echte toffe speelplek met kabelbaan, uitdagende speeltoestellen en bosjes, dan alleen een duikelrekje.” 

De kernspeeltuinen willen we de komende jaren verder verbeteren, vooral op initiatief van inwoners. Het aanwijzen van kernspeeltuinen sluit niet uit dat wij ook aandacht houden voor de overige speeltuinen. Deze blijven we onderhouden en ook hier blijven aanvragen voor mogelijk. De kernspeeltuinen zijn:

  • Gennep: Anjerstraat, Zwaluwstraat, Weverpark, Watertoren
  • Milsbeek: Plateel, Gildenstraat
  • Ottersum: De Brink, Tiltenhof
  • Heijen: Lijsterbesstraat
  • Ven-Zelderheide: Kerkvonder

U kunt initiatief nemen voor vernieuwing

Waar is in uw buurt behoefte aan?

De thema’s participatie, spelen, bewegen en ontmoeten zijn belangrijke speerpunten in de nieuwe visie. De gemeente stimuleert inwoners het initiatief te nemen voor nieuwe speelruimte en ontmoetingsplekken. Zij weten immers het beste welke behoefte er is in hun buurt. Daarom gaan we vraaggericht te werk. 

“Samen zorgen we voor leuke speel- en ontmoetingsplekken!”

Kinderen spelen op schoolplein

Een idee? Dien het in!

Een idee? Dien het in!

Heeft u een idee voor het opknappen van een speelterrein of voor het realiseren van een nieuwe speel- of ontmoetingsplek? Lees meer over het proces in de procesbeschrijving onderaan de pagina. 

Een aanvraag indienen kan tot 1 oktober 2024. Hiervoor vragen wij u onderstaand formulier ‘Initiatieven Spelen en Ontmoeten – 2024’ in te vullen en naar ons op te sturen. Dit kunnen ook aanvragen zijn voor bestaande speelruimte.

Wij zorgen voor onderhoud en veiligheid

Wij zorgen dat alle speelterreinen in de gemeente netjes onderhouden worden en veilig zijn. Wanneer een speeltoestel niet meer veilig is of wordt gebruikt, wordt het in principe weggehaald. We informeren de buurt hierover en wijzen op de mogelijkheden om mee te denken over eventuele vervanging.