Schulddienstverlening

Uit de schuld ...

De gemeente kan hulp bieden bij het oplossen van schulden én bij het voorkomen van oplopende schulden. Dit is onderdeel van het OMO-beleid. In de beleidsnotitie “Uit de schuld...” staat uitgelegd welke maatregelen de gemeente kan nemen. Op deze pagina vindt u een korte publiekssamenvatting.

Kunt u hulp of ondersteuning gebruiken?

Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij geldzaken en schulden. Of neem contact op met Team Toegang.