Thuis blijven wonen

De overheid stimuleert mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen omdat de vergrijzing toeneemt en thuis wonen een oplossing is voor het personeelstekort in verpleeghuizen. Maar dit is niet de enige reden: de meeste mensen willen zelf ook graag in hun eigen omgeving blijven wonen, ook als ze ouder worden. Ze willen de regie in eigen handen houden over hun woonsituatie. De senior van nu is niet meer de senior van vroeger: veel mensen zijn tot op hoge leeftijd fit en actief en voelen zich veilig en vertrouwd in hun eigen huis, met vrienden en familie in de buurt waardoor het makkelijker is om sociale contacten te onderhouden.

Diensten en hulpmiddelen om thuis te blijven wonen

Om het mogelijk te maken langer zelfstandig thuis te blijven wonen zijn er tegenwoordig allerlei diensten en oplossingen beschikbaar. U kunt u zelf diensten en voorzieningen regelen zoals:

 • Boodschappenservice: boodschappen thuis laten bezorgen
 • Maaltijdvoorziening: als u (tijdelijk) niet in staat bent om thuis zelf een maaltijd te bereiden, of als u dat niet goed afgaat, dan kunt u via maaltijdservice een maaltijd thuis laten bezorgen.
 • Domotica: elektronische aanpassingen in huis die bijdragen aan betere kwaliteit van wonen en leven. U kunt dan zelf van alles in huis elektronisch regelen, zoals de verwarming, de airco, de zonwering, de verlichting en de beveiliging. Of denk aan zaken als: automatische deuropeners, beeldtelefoon, een smart-speaker, een robot-stofzuiger, personenalarmering, voorleeshulp bij het lezen van websites.
 • Vrijwilligers die u kunnen helpen bij klusjes in huis of het in orde maken van de tuin. Kijk daarvoor op de sociale kaart van Gennep, www.dekonnectkever.nl of neem contact op met een van de dorps- en wijk ondersteuners in uw dorp of wijk.
 • Ontmoetingsactiviteiten: als u zich graag wil inzetten voor anderen, of mensen wil ontmoeten in uw omgeving, dan kunnen de dorpsondersteuners u ook helpen om met andere mensen in de buurt in contact te komen. Kijk ook op www.konnectkever.nl voor een overzicht van activiteiten in uw dorp, om te zien welke ontmoetingsplekken er zijn en welke wijkraad of dorpsraad er actief is.

Beroep op de gemeente

Als u een beroep doet op de gemeente zal altijd eerst worden gevraagd of u heeft geprobeerd gebruik te maken van alle mogelijkheden om zelf of met behulp van uw sociale netwerk het probleem op te lossen. Daarna wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden die er vanuit de Wmo zijn om inwoners te helpen bij thuis blijven wonen, zoals:

 • hulpmiddelen, bijvoorbeeld een scootmobiel, rolstoel of traplift;
 • hulp bij huishouden;
 • dagbesteding.

Maak een afspraak met een van onze medewerkers van Team Toegang. Zij gaan samen met u op zoek naar een oplossing, die past bij uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Voorbereid op de toekomst?

Soms moeten er kostbare investeringen  worden gedaan in en om de woning om thuis te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat u in een rolstoel zit of een kind heeft met een handicap. We spreken vanuit de Wmo dan over 'woningaanpassingen'. Dat soort aanpassingen varieert van het weghalen van drempels tot een complete verbouwing van de badkamer of het plaatsen van een traplift.

Lang niet alle woningaanpassingen worden vanuit de Wmo vergoed. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat mensen daarom moeten verhuizen naar een aangepaste woning. Het is daarom verstandig om alvast eens te na te denken over de toekomst: is uw woning geschikt om thuis te blijven wonen, ook op de lange termijn? Bent u voorbereid op een situatie waarin u misschien niet meer zo fit bent als nu? Kunt u nu al iets doen om uw woning meer toekomstbestendig of levensloopbestendig te maken? 

Kijk ook eens op sites als:

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis Limburg

Energie besparen of duurzaam opwekken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Ook levert energie besparen meer comfort op. Wilt u uw woning energiezuiniger maken of zelf duurzaam energie opwekken, maar hebt beschikt u niet over voldoende spaargeld? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de Duurzaam Thuis lening van de Provincie Limburg.  

Er zijn verschillende financieringsvormen mogelijk: afhankelijk van uw situatie en de hoogte van het te lenen bedrag kunt u gebruik maken van een onderhandse of hypothecaire lening, of van een verzilverlening. Voor een uitleg en een overzicht van alle maatregelen die in aanmerking komen voor een lening kunt u terecht op www.duurzaamthuislimburg.nl.

Hoe werkt het aanvragen van een lening?

 1. Ga naar duurzaamthuislimburg.nl en vraag de lening aan
 2. Provincie Limburg beoordeelt de aanvraag binnen 8 weken
 3. Provincie Limburg kent de lening voorlopig toe
 4. U vraagt de lening aan bij SVn
 5. SVn beoordeelt uw aanvraag door een krediettoets uit te voeren
 6. U ontvangt een offerte van SVn, die u ondertekent en terugstuurt
 7. Het budget komt beschikbaar in een bouwdepot
 8. U kunt, zelf of met een leverancier, aan de slag
 9. U declareert uw kosten

Wilt u meer weten over de maatregelen die u kunt nemen om uw woning te verduurzamen? Doe een online woningscan of neem telefonisch contact op met een van de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket  op (0485) 20 90 18.