Bemoeizorg Gennep

Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iemand anders. Vaak komt het vanzelf weer goed, maar er zijn momenten waarop dat niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde woning, vreemd/onbegrepen gedrag of overmatig middelengebruik. Dit kan leiden tot overlast, maatschappelijke achteruitgang of er voor zorgen dat iemand onder zijn problemen lijdt.

Het is goed om uw zorgen te bespreken met de betreffende persoon. Maar het kan zo zijn dat dit niet lukt, dat de zorgen door degene in kwestie niet zo ervaren worden of dat hij/zij geen hulp wil aanvaarden. In dit soort gevallen kunt u bemoeizorg inschakelen. Laagdrempelig en op een toegankelijke manier.

Hoe werkt Bemoeizorg Gennep?

Bemoeizorg Gennep bestaat uit een team van twee professionals van een gespecialiseerde hulporganisatie. Zij zullen, wanneer nodig, contact zoeken met degene die hulp nodig heeft. Zij doen dit met doorzettingsvermogen en op een open en waardevrije manier. Na het maken van een inschatting van de situatie wordt diegene, wanneer nodig, gemotiveerd tot het accepteren van passende hulp of zorg.

Mocht de persoon geen hulp willen aanvaarden of deze niet nodig vinden dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. Bemoeizorg maakt deze inschatting als team, samen met een gedragswetenschapper of zorgregisseur en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar dan kan het team er voor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Benader ons vooral, ook bij twijfel

Als u zich zorgen maakt over iemand, voel u dan vrij om contact met ons op te nemen en uw zorgen te bespreken. Ook als u twijfelt. Wij staan u te woord, denken met u mee, verwijzen u eventueel door en helpen u waar we kunnen. Dit kost niets.

U kunt contact met ons opnemen met team toegang. Zij nemen uw melding aan. Ze zijn bereikbaar via 0485-494141 of via het digitale contactformulier.

Wilt of kunt u geen contact opnemen met de gemeente? Dan kunt u ook terecht bij het regionale Meldpunt Signaal. Zij zijn ook buiten kantoortijden bereikbaar. 

Over Bemoeizorg Gennep

Bemoeizorg valt in onze regio onder de Openbare GGZ en wordt vanuit de gemeente Gennep gefinancierd. Dat betekent dat alle inwoners van deze gemeentes ‘gratis’ gebruik mogen maken van deze geestelijke gezondheidszorg en dat iedereen contact met ons op kan nemen. Bemoeizorg wordt geleverd door een samenwerkingsverband van twee partijen, te weten: GGZ Brabant en Novadic Kentron. Bij bemoeizorg bundelen we de expertise rondom psychiatrie, verslaving, sociaal-maatschappelijke problemen en ervaringsdeskundigheid.