Beleid Openbare Ruimte

De gemeente Gennep benadert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van beeldkwaliteit. Daarvoor hebben we een Meetlat Integrale Kwaliteit. Ook hebben we beleidsplannen voor het groenbeleid en het wegenbeleid in de gemeente.

Meetlat Integrale Kwaliteit

De gemeente Gennep benadert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van beeldkwaliteit. De uitstraling en kwaliteit van het beoogde eindbeeld zijn eenduidig vastgelegd in een meetlat.

Download de Meetlat Integrale Kwaliteit hieronder.

Wegenbeleidsplan

Als gemeente moeten we de aan ons toegewezen wegen in goede staat houden en verantwoord beheren. Daarvoor hebben we in 2016 een wegenbeleidsplan opgesteld. 

Download het wegenbeleidsplan hieronder.