Aanmelden mantelzorgcompliment

Algemeen

Mantelzorgers vormen een belangrijke pijler in de samenleving. De zorgtaken die zij uitvoeren, ondersteunen hun naasten, maar verlichten bovendien de werkdruk bij zorginstellingen. De gemeente Gennep wil deze mantelzorgers dan ook graag een blijk van waardering geven.

Let op: Aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2023 is nog niet mogelijk. Dit kan vanaf 1 juni 2023.

Inleiding

Bent u zelf zorgvrager? Dan kunt u nu uw mantelzorger in het zonnetje zetten. 

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op het compliment gelden de onderstaande criteria:

  • U woont in de gemeente Gennep; 
  • Uw mantelzorger woont ook in de gemeente Gennep;
  • Uw mantelzorger voorziet u al langer dan drie maanden van zorg;
  • Uw mantelzorger voorziet u minstens 8 uur per week van zorg;
  • Uw mantelzorger ontvangt geen vergoeding voor de zorg.
  • Per huishouden kunt u per jaar één mantelzorgcompliment aanvragen.
  • Heeft u meerdere mantelzorgers? Per jaar mag u één van hen aandragen.

Aanmelden is jaarlijks mogelijk vanaf 1 juni tot 1 november. Met deze aanmelding geeft u de gemeente toestemming om uw gegevens te registreren en om u in de toekomst te benaderen voor mantelzorgactiviteiten.

Het is vanaf 1 juni 2023 mogelijk om uw mantelzorger aan te dragen voor het mantelzorgcompliment.

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor het mantelzorgcompliment 2022. Dit kon tot 1 november 2022.