Aanmelden mantelzorgcompliment

Algemeen

Mantelzorgers vormen een belangrijke pijler in de samenleving. De zorgtaken die zij uitvoeren, ondersteunen hun naasten, maar verlichten bovendien de werkdruk bij zorginstellingen. De gemeente Gennep wil deze mantelzorgers dan ook graag een blijk van waardering geven.

Let op: aanmelden voor het mantelzorgcompliment 2022 is niet meer mogelijk. Dit kon tot 1 november 2022.

Inleiding

Bent u zelf zorgvrager? Dan kunt u nu uw mantelzorger in het zonnetje zetten. Meld uw mantelzorger aan via de onderstaande link. Hiermee meldt u uw mantelzorger aan voor de Mantelzorgmarkt in Pica Mare op vrijdag 18 november 2022. Uw mantelzorger krijgt een tegoed van € 100,- om te besteden aan producten en waardebonnen op deze markt. Komt dit voor uw mantelzorger om de een of andere reden niet uit? Laat dit dan weten aan het Klantcontactcentrum van gemeente Gennep. Zij zijn te bereiken via (0485) 49 41 41.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op het compliment gelden de onderstaande criteria:

  • U woont in de gemeente Gennep; 
  • Uw mantelzorger woont ook in de gemeente Gennep;
  • Uw mantelzorger voorziet u al langer dan drie maanden van zorg;
  • Uw mantelzorger voorziet u minstens 8 uur per week van zorg;
  • Uw mantelzorger ontvangt geen vergoeding voor de zorg.
  • Per huishouden kunt u per jaar één mantelzorgcompliment aanvragen.
  • Heeft u meerdere mantelzorgers? Per jaar mag u één van hen aandragen.

Aanmelden is mogelijk vanaf 1 juni tot 1 november 2022. Met deze aanmelding geeft u de gemeente toestemming om uw gegevens te registreren en om u in de toekomst te benaderen voor mantelzorgactiviteiten.

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor het mantelzorgcompliment 2022. Dit kon tot 1 november 2022.