Week tegen Kindermishandeling

Maandag 20 november start de Week tegen Kindermishandeling. In deze week vragen we aandacht voor de signalen van kindermishandeling en de ondersteuning van kinderen die hiermee te maken hebben. Het thema van de week is ‘Deel je zorgen. Je staat er niet alleen voor’. Een onderbuikgevoel, twijfel: zijn dit signalen van kindermishandeling? Als je met kinderen of jongeren werkt, herken je deze situatie misschien wel. En wat doe je dan? Weet dat je er niet alleen voor staat. Bespreek je zorgen met een collega of deskundige. Dat kan helpen om beter inzicht te krijgen in wat er speelt.

Wethouder Frank Pubben is ambassadeur van de Limburgse beweging tegen kindermishandeling. Een van hun activiteiten is de huidige campagne ‘Knuffels kunnen niet praten’. 

Frank Pubben: “Kindermishandeling gaat me aan het hart. Het is een onzichtbaar probleem dat op veel plekken speelt, ook in onze gemeente. Op elke school, in elke klas, kan een kind te maken hebben met lichamelijke of emotionele mishandeling. De gevolgen kunnen groot zijn, vroegtijdige signalering ook. Daarom vragen we hier aandacht voor en roep ik iedereen op om aan de bel te trekken als je iets vermoedt.”

Bijeenkomst met organisaties

Om extra aandacht te vragen voor dit thema, organiseert de gemeente een bijeenkomst voor Gennepse organisaties die veel met kinderen werken, zoals medewerkers van scholen, kinderopvang  en jeugdverenigingen. Onder de titel ‘Zie mij en hoor mij’ gaan we met elkaar in gesprek. Het doel is om te leren van en met elkaar hoe signalen van kindermishandeling te herkennen zijn en welke stappen er doorlopen moeten worden om de kindermishandeling te stoppen.

Melden en hulp vragen

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling, of heeft u vragen? Meld het dan of vraag om hulp bij de gemeente of Veilig Thuis. U kunt Team Toegang van de gemeente bereiken via (0485) 49 41 41 of Veilig Thuis via 0800-2000.