Visie en beleid landschap

Gennep heeft een prachtig en divers landschap: van het Maasdal tot de Stuwwal en alles wat daartussen ligt. Als gemeente willen we Gennep mooi houden en waar mogelijk nog mooier maken. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u als bewoner en eigenaar in het buitengebied bij nodig.

Daarom heeft de gemeente een leidraad landschappelijke inpassing opgesteld om u als bewoner of eigenaar van het buitengebied bewust te maken van de kwaliteiten van het Gennepse landschap. Daarnaast inspireert en informeert de leidraad over wat u kunt doen om de beeldkwaliteit van het landschap van Gennep te verbeteren en om nieuwe initiatieven te voorzien van een goede landschappelijke inpassing. De leidraad is geen nieuw beleid, maar een hulpmiddel en vrijblijvend advies bij het realiseren van plannen in het buitengebied.