Uittreksel persoonsgegevens BRP

Algemeen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen. U kunt dit uittreksel online, persoonlijk of schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U kunt het uittreksel direct online aanvragen via bovenstaande knop (Direct digitaal regelen). Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig. U kunt betalen via de internetkassa. U krijgt het uittreksel BRP met de post thuisgestuurd.

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar
 • iemand die u hebt gemachtigd

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten.

Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.
 

Wat moet ik meenemen?

U kunt een uittreksel ook persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Bij een persoonlijke afspraak heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Wilt u een uittreksel schriftelijk aanvragen? Dan heeft u het volgende nodig:

 • brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • uw handtekening op de brief

U stuurt deze brief naar Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt
 • de naam van de gemachtigde
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

Daarnaast heeft de aanvrager nodig:

 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2024

Uittreksel BRP

Schriftelijk of persoonlijk: € 13,65. 
Digitaal via website: € 9,05

Uittreksel BRP internationaal

Schriftelijk of persoonlijk: € 16,25. 
Digitaal via website:  € 11,35. 

Hoe lang duurt het?

 • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.