Uittreksel persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie, dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen. U kunt dit uittreksel persoonlijk of schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U kunt het uittreksel direct online aanvragen via bovenstaande knop ('Direct digitaal regelen').

 • Een uittreksel BRP kunt u online aanvragen. Voor het aanvragen heeft u uw DigiD inlogcode nodig. U kunt betalen via de internetkassa. U krijgt het uittreksel BRP met de post thuisgestuurd.

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar
 • iemand die u hebt gemachtigd
Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt
 • de naam van de gemachtigde
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Wat moet ik meenemen?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren
Persoonlijk aanvragen
 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld
Schriftelijk aanvragen
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief
Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2022

Uittreksel BRP

Schriftelijk of persoonlijk: € 12,55
Digitaal via website: € 8,35

Uittreksel BRP internationaal

Schriftelijk of persoonlijk: € 14,95
Digitaal via website: € 10.45

Hoe lang duurt het?

 • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.