Tweede bijeenkomst De Groes op 2 oktober

In de raadsvergadering van 10 juli 2023 is een motie aangenomen om als college, samen met alle belanghebbenden, een visie te maken op De Groes in Gennep. Dat doen we tijdens een drietal bijeenkomsten, waarbij u van harte welkom bent.

De tweede bijeenkomst is op maandag 2 oktober 2023 om 19.30 uur in zaal Pica Mare. De datum van 25 september komt te vervallen. Om een inschatting te maken van het aantal aanwezigen vragen wij u zich aan te melden via j.ritter@gennep.nl. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 29 september. De derde bijeenkomst is op donderdag 26 oktober 2023. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.