Subsidieregelingen gemeente Gennep

Er zijn uiteenlopende financierings- en subsidiemogelijkheden die worden aangeboden door de gemeente, Provincie Limburg en het Rijk.

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van (vrijwilligers)organisaties en groepen bewoners. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening Gennep.

De subsidies hebben betrekking op de beleidsterreinen: