Fonds voor kunst- en cultuurhistorie in de openbare ruimte

Kunst- en cultuurhistorie in de openbare ruimte

De gemeente wil kunst- en cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar maken in de gemeente. De initiatieven en projecten die in aanmerking komen voor dit fonds dragen bij aan het aantrekkelijk maken van de gemeente Gennep en het versterken van de identiteit, de promotie en leefbaarheid van Gennep.

Voor wie?

Projecten op het gebied van kunst- en cultuurhistorie, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, kunnen geïnitieerd zijn door zowel professionele partijen als vrijwilligers(organisaties). Ook kan de gemeente zelf een voorstel indienen.

Meer informatie?

De kaders voor dit fonds zijn beschreven in het addendum voor de reeds vastgestelde beleidsnota ‘De Kunst van Samen' en in de subsidieregeling. Zie onderstaande regeling en het addendum voor meer informatie.

Verantwoording

In de regeling staat wanneer wij de aanvraag voor vaststelling uiterlijk binnen moeten hebben en welke informatie u mee dient te sturen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. U kunt uw verantwoordingsformulier mailen naar de gemeente via info@gemeente.nl

Niet digitaal?

Lukt het u niet de aanvraag digitaal in te dienen, neem contact op met de gemeente. aanvragen kunnen eventueel ook via de mail of post worden ingediend. Meer informatie kunt u hier vinden.