Subsidie voor duurzame projecten: DEI+

Sinds 22 april 2024 is er 20 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een circulaire economie. Bedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen.

Waarvoor is de subsidie?

De subsidie is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling van afval, hergebruik en biobased grondstoffen. Hiermee kunt u nieuwe technieken testen of demonstreren binnen uw bedrijf.

Hoe werkt het?

U vraagt de subsidie aan via de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie. Het budget komt uit het Klimaatfonds.

Voor kleine en grote projecten

Subsidie is mogelijk voor kleinere projecten die minder dan 3 miljoen euro vragen en op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. De aanvraagperiode loopt tot 1 november 2024. U heeft maximaal 4 jaar de tijd om uw project uit te voeren.

Voor grootschalige projecten (meer dan 3 miljoen euro), konden ondernemers en samenwerkingsverbanden al subsidie aanvragen binnen de lopende DEI+-subsidie. Deze sluit op 9 augustus 2024 voor aanvragen.

Meer informatie

Meer weten? Of uw projectidee laten toetsen? Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.