Raadslid aan het woord What Elsss?

Allereerst wil ik u en de uwen een gezond en gelukkig 2022 toewensen. De eerste maanden van 2022 staan voor mij in het teken van de verkiezingen op 16 maart. Deze keer doet er weer een lokale partij mee genaamd ELsss (EERLIJK LOKAAL sociaal samen sterk).

Voor ELsss mag ik de groeiende lijst met kandidaten aanvoeren. Op deze lijst komen een aantal vertrouwde namen met kennis en ervaring, maar ook mensen die voor het eerst de stap gaan maken naar de lokale politiek.

U vraagt zich misschien af waar de mensen van ELsss zich de aankomende jaren voor gaan inzetten. Op de eerste plaats willen wij ons hard maken om de kloof tussen de politiek en de inwoners te verkleinen. Een kloof die helaas steeds groter wordt. Onze inwoners en bedrijven hebben recht op een betrouwbare overheid, die rekening houdt met hun belangen. Wij willen een eerlijk en open bestuur. Hierbij horen heldere inspraakprocedures, zodat inwoners, bedrijven en organisaties hun inbreng kunnen hebben. En niet pas aan het eind van het proces horen hoe besloten wordt of is. 

Op de tweede plaats willen wij zorgen voor een blik op de toekomst: hoe wil onze gemeente er in het jaar 2035 uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat het prettig wonen is in een natuurlijke en veilige omgeving, met een bloeiend verenigingsleven, met een goede leefbaarheid in de kernen en wijken en met goed kwalitatief onderwijs in elke kern? En er ook een flinke doorontwikkeling is van onze natuur en groene omgeving? Daarbij gaat het om een duidelijke toekomstvisie over duurzaamheid, leefbaarheid en kwaliteit, steeds, met elkaar, aangepast naar de laatste inzichten.

Lijkt het u iets om mee te denken of zelfs de stap naar de lokale politiek te maken: bel of mail me.

Frank Pubben, ELsss
f.pubben@gennep.nl
06-29026631