Raadslid aan het woord

Eén van de onderwerpen waar veel inwoners niet zo snel aan denken als alles goed gaat is afval. Maar als er iets niet loopt zoals het moet is het een onderwerp waar iedereen last van heeft.

Afval is meer dan een probleem. Uit het afval kunnen steeds meer grondstoffen gehaald worden waardoor belangrijke grondstoffen behouden blijven. Om dit te realiseren is een goed afvalbeleid noodzakelijk die het mogelijk maakt en stimuleert om de hoeveelheid afval te verminderen en de afval die er is te scheiden. 

Al jaren heeft het college dan ook het doel om de hoeveelheid afval te verminderen en al jaren lukt dit niet. Als D66 vragen wij regelmatig naar de status van het beleid en acties die hiervoor opgezet worden. Na lang wachten lijkt de insteek vanuit het college nu helder: kostenbeperking.

De koers is door het college al ingezet. Een van de eerste echte concrete acties op dit gebied is vanaf volgend jaar 1x per 4 weken de containers op te gaan halen. 

Kostenbesparing is uiteraard niks mis mee, maar het mag op het gebied van afval niet het enige doel zijn. Als D66 zien wij bijvoorbeeld ook duurzaamheid en kwaliteit als heel erg belangrijke factoren op dit gebied. 

1x per 4 weken afval ophalen hoeft niet perse negatief te zijn, maar het is een geïsoleerde actie met name gebaseerd op kosten en zonder, wat ons betreft, een echte visie. En net zo belangrijk, zonder input van inwoners.

Afgelopen raadsvergadering heeft Laurens Hoetink (raadslid D66) al aangekondigd dat wij een motie gaan indienen om dit onderwerp samen met de inwoners op te gaan pakken en te komen tot een beter plan dat verder gaat dan kostenbesparing. 

Wil jij hierover meepraten? Stuur mij dan gerust een e-mail.

Arjen Mehlkop, D66
a.mehlkop@gennep.nl