Raadslid aan het woord

Op 30 maart 2022 begon mijn reis als raadslid in onze gemeente, en nu, twee jaar later, reflecteer ik graag op de voorbije periode en werp ik een blik op de toekomstige uitdagingen. Gedurende deze tijd hebben we als raad talloze projecten behandeld waarbij we cruciale beslissingen moesten nemen.

Hoewel er natuurlijk onderwerpen waren waar we verschillende perspectieven op hadden, ben ik trots op de samenwerking binnen de gemeenteraad en binnen onze partij. Het delen van kennis en ervaring heeft ons geholpen om weloverwogen besluiten te nemen.

Naast de inbreng van partijleden hechten we veel waarde aan de stem van onze inwoners. Het is hartverwarmend om te zien hoe betrokken burgers hun meningen en inzichten delen over diverse onderwerpen die onze gemeente aangaan.

In de afgelopen twee jaar zijn er verschillende belangrijke onderwerpen aan bod gekomen, waaronder:

  • Starterslening gemeente Gennep;
  • Diverse woningbouwprojecten;
  • De ontwikkeling van MFA Heijen, Milsbeek en Ven-Zelderheide;
  • SO Mikado.

Op de agenda van de komende tijd staan onder andere:

  • De Lob van Gennep (met verplaatsing Achates);
  • MFA Ottersum;
  • Gebiedsontwikkeling Maaskemp;
  • De toekomst van Zwembad Pica Mare;
  • Gebiedsontwikkeling De Groes.

Wij, als uw vertegenwoordigers, staan altijd open voor uw input. Hoewel we het misschien niet altijd met elkaar eens zullen zijn, streven we ernaar om samen tot aanvaardbare oplossingen te komen, zoals dat ook gebeurt binnen de gemeenteraad tussen de diverse partijen.

Heeft u interesse om meer betrokken te zijn? Wenst u te discussiëren over actuele zaken of heeft u zelf een onderwerp dat onze aandacht verdient? 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze communicatieavonden of om contact op te nemen met een lid van het CDA. Uw betrokkenheid is van onschatbare waarde voor ons als vertegenwoordigers van uw belangen in onze gemeente.

Yanick Cillessen CDA
y.cillessen@gennep.nl