Raadslid aan het woord

Iedereen wordt geconfronteerd in meer of mindere mate met de steeds maar toenemende regels en voorwaarden waaraan we ons in ons dagelijks leven moeten houden. Dit heeft alles te maken met het feit dat we met heel veel mensen onze omgeving moeten delen en tegenwoordig alles willen vastleggen.

In het dagelijks leven ben ik melkveehouder en dan begeef je jezelf in een hotspot van regelgeving. Europese, Landelijke, Provinciale en Gemeentelijke richtlijnen en regels waarbinnen je bedrijfsmatig moet werken. 

Ik ga hier geen opsomming maken van al die regels, maar in zijn algemeenheid worden ze bedacht en uitgevoerd van achter een bureau vaak door mensen die te weinig weet en kennis hebben van de sectoren en gebieden waarvoor ze bedoeld zijn.

Een boer zaait en oogst als de weers- en grondomstandigheden goed zijn, maar de overheid verbindt voorwaarden waarop gezaaid en geoogst moet worden (oneerbiedig genoemd "kalenderlandbouw"). Dit zie je in de praktijk volledig mislopen. Er wordt getracht d.m.v. regels en subsidies sectoren een bepaalde weg in te sturen, maar in de praktijk zijn alle bedrijven van andere aard en mist het uiteindelijk zijn doel.

In Europa zie je veel onrust onder de boeren (maar ook gewone burgers) met oververhitte demonstraties. Vaak heeft ieder land zijn eigen kritische geluiden, maar allemaal voert het terug op regels en voorwaarden waar niet mee te werken is.

Ook op ons gemeentelijk niveau komt dit vaak terug en hebben we allemaal de mond vol van deregulering (minder regels), maar hier zie je niets van terechtkomen. Als volksvertegenwoordiger word je hier vaak op aangesproken. Kan het niet eenvoudiger? 

Er zal altijd ruimte moeten zijn voor dynamische maatwerkoplossingen. Dan ben je in staat om te schakelen en kun je een gewenste ontwikkeling bewerkstelligen. 

Jacques van Bergen, CDA
j.vanbergen@gennep.nl