Paspoort en identiteitskaart aanvragen

Algemeen

Een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) is een reisdocument én een identiteitsbewijs. Iedereen vanaf 14 jaar is verplicht een identiteitsbewijs te kunnen tonen. In de zorg geldt een identificatieplicht vanaf de geboorte. In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.

Sneller online regelen met DigiD.

Woont u in de gemeente Gennep en heeft u DigiD? Dan kunt u de aanvraag van uw reisdocument het snelste regelen door dit online voor te bereiden.

Aanvraag paspoort of identiteitskaart

Een paspoort of identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij uw gemeente. Hiervoor maakt u eerst een afspraak:

Vraag op tijd aan. Het kan druk zijn

De komende maanden verwachten we extra drukte bij het gemeentehuis. Sinds maart 2014 zijn paspoorten en identiteitskaarten voor meerderjarigen namelijk geen 5 jaar, maar 10 jaar geldig. Vanaf maart 2024 verlopen deze eerste reisdocumenten en gaat het aantal aanvragen enorm groeien. Daarbij vormt de periode voorafgaand aan de zomervakantie altijd al een drukke periode.

Wat moet u meenemen? 

Een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van de aanvraag en die voldoet aan de pasfoto-eisen

  • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog hebt, ook als ze zijn verlopen. 
  • Als u een tweede paspoort aanvraagt, neemt u bewijzen mee dat u het tweede paspoort nodig heeft. 
  • Als uw paspoort in het buitenland is kwijtgeraakt of gestolen, dan neemt u het buitenlandse proces-verbaal mee.
  • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
Wat kost het?
ProductPrijs 2024Geldigheid 
Paspoort 18+€ 83,8710 jaar 
Paspoort 18 -€ 63,425 jaar
Identiteitskaart 18+€ 75,8010 jaar
Identiteitskaart 18-€ 40,925 jaar 
Spoed kosten (extra)€ 57,09 

Hoe werkt de aanvraag voor kinderen?

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren. Het kind moet bij de afspraak persoonlijk aanwezig zijn. Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf een identiteitskaart aanvragen. Voor 12 jaar hebben zij toestemming van ouders nodig. Kinderen onder de 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming van de ouder(s) met gezag nodig. Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden: 

  • De ouders geven online toestemming voor de aanvraag met behulp van DigiD. Klik hier om online toestemming te geven. 
  • Een ouder of voogd gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
  • Komt er geen ouder of voogd mee naar de gemeente? Dan moeten de ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Ze moeten beiden het formulier ondertekenen. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

Reist u met een kind naar het buitenland waarover u niet het gezag heeft? U kunt dan een formulier tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. 

Bent u uw paspoort of ID-kaart kwijt? Of is uw paspoort of ID-kaart gestolen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Dit is belangrijk om misbruik ervan te voorkomen. Geef vermissing reisdocument door. 

U kunt gebruik maken van een spoedprocedure bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. U betaalt € 57,09 extra naast de gewone aanvraagkosten. 

Let op: ook voor een spoedafspraak dient u een afspraak te maken. Op werkdagen voor 14.00 uur kunt u de volgende dag na 10.00 uur het paspoort of identiteitsbewijs komen ophalen. Heeft u na 14.00 uur een afspraak voor de spoedprocedure? Dan kunt u 2 werkdagen na uw aanvraag het document ophalen.

Reist u veel? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort is eigenlijk een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden (66 in plaats van 34 pagina’s). Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen. Een zakenpaspoort kost net zoveel als een normaal paspoort.

U kunt een 2e paspoort hebben naast uw normale paspoort. Bijvoorbeeld als uw paspoort bij een buitenlands consulaat ligt voor een visumaanvraag terwijl u op hetzelfde moment moet reizen. U kunt dan reizen met uw andere paspoort. De voorwaarden voor aanvraag van een 2e paspoort zijn wel strenger.