Overlijden, aangifte

Algemeen

Als iemand is overleden, dan regelt meestal de uitvaartorganisatie de aangifte van overlijden. Als nabestaande kunt u ook zelf de overlijdensaangifte doen. U kunt alleen in het gemeentehuis van Gennep aangifte doen van een persoon die in deze gemeente is overleden.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 dagen na het overlijden is gebeurd. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Zelf aangifte doen:
 • Maak een afspraak via de website of telefonisch via (0485) 49 41 41
 • Doe de aangifte voor de begrafenis of crematie
 • Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren
 • Wij  verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.
Aangifte door uitvaartondernemer:

Wat moet ik meenemen?

 • Een verklaring van overlijden (B-enveloppe). Deze krijgt u van de arts. 
 • Geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor de crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
 • Als uitstel van crematie of begrafenis nodig is: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige.
 • Als er sprake is van ontleding: een verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding.

Belangrijk hierbij is:

 • U hebt toestemming nodig om de overledene te laten begraven of cremeren. Dit 'verlof tot begraven of cremeren' regelt een uitvaartorganisatie voor u. U kunt het verlof ook zelf aanvragen.
 • U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.
 • Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? U heeft hiervoor toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.
 • Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel. De burgemeester hoort eerst een arts voordat hij toestemming geeft. De arts geeft een verklaring van geen bezwaar.

Aanvullende informatie

Hieronder vindt u meer informatie over de aangifte van overlijden. Bijvoorbeeld over wat u moet doen als iemand in het buitenland overlijdt.

Overlijden in het buitenland

Wat moet u doen als iemand die in Nederland staat ingeschreven in het buitenland overlijdt? Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover informatie. U moet in dat land aangifte van overlijden doen. Medewerkers van de Nederlandse ambassade kunnen u daarbij helpen.

U moet het overlijden ook melden in de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. Hierbij is de overlijdensakte uit het buitenland nodig. Het kan zijn dat de akte eerst gelegaliseerd moet worden. Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt u op de website van de Rijksoverheid.