De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 17 januari 2022 om 20.00 uur vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Vaststelling bestemmingsplan Haven Heijen
  • Vaststelling Transitievisie Warmte
  • 2e tranche Regio Deal en Investeringsagenda Regio Noord-Limburg

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.