Opstapsubsidie

De opstapsubsidie is een subsidie die werkgevers kunnen aanvragen om extra begeleiding te bieden aan nieuwe medewerkers die wat meer begeleiding nodig hebben tijdens de inwerkperiode. De subsidie geeft werkgevers ruimte om hun nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te werken en duurzaam inzetbaar te houden.

Hoe hoog is de opstapsubsidie?

De opstapsubsidie bedraagt eenmalig:

  • € 800 euro bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur per week voor een periode van tenminste zes maanden.
  • € 2.000 euro bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur per week voor een periode van tenminste twaalf maanden of contract voor onbepaalde tijd.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de Opstapsubsidie, moet de nieuwe medewerker voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De medewerker is op het moment van aanvragen nog niet, of minder dan een maand geleden, gestart bij werkgever.
  • De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden.
  • De medewerker werkt minimaal 28 uur per week.
  • Er is geen sprake van verdringing van arbeid. Dat wil zeggen dat er in een periode van zes maanden voorafgaand aan de subsidie geen arbeidsovereenkomst tot het verrichten van vergelijkbare arbeid vanwege bedrijfseconomische redenen beëindigd heeft of op korte termijn zal beëindigen.

Opstapsubsidie aanvragen?

Maak gebruik van het aanvraagformulier. Voor het aanvragen heb je de volgende bewijsstukken nodig:

  • Een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aard, de duur, de omvang van de overeenkomst en de hoogte van de beloning blijkt;
  • Een afschrift uit het handelsregister.

Voor wij kunnen overgaan op uitbetaling van de opstapsubsidie zijn de volgende bewijsstukken noodzakelijk:

  • Een door de werkgever ondertekenede verklaring de-minimissteun;
  • Loonstroken waaruit de daadwerkelijke loonbetaling in overeenstemming met de arbeidsovereenkomst van de werknemer blijkt.