Nieuwe invulling gebied Gennepermolen

De gemeente wil het braakliggende terrein achter de Gennepermolen - waar vroeger de gemeentewerf stond - verder ontwikkelen. Na het opknappen van de Haspel en de Genneperhuisweg is een eerste idee gerealiseerd: de vlonder, een fraaie wandelpromenade langs de Niers. Boven de vlonder, op de gevel van de Gennepermolen, staat een bijzonder kunstwerk van de Stichting NOX. Een informatiebord aan de Niersbrug geeft uitleg over het kunstwerk en de geschiedenis van de Gennepermolen.

Plannen voor appartementen en huizen

Voor de ontwikkeling werkt de gemeente samen met SDK Vastgoed. Er is in 2021  een plan uitgewerkt voor 14 luxe appartementen, 7 panoramawoningen en 6 herenhuizen. In dit plan zou de oude brandweerkazerne gesloopt worden en in dezelfde stijl herbouwd worden met daarin 3 atelierwoningen.

Oude brandweerkazerne gemeentelijk monument

Op initiatief van de Stichting Monarch is een aanvraag gedaan om de oude brandweerkazerne tot gemeentelijk monument te benoemen. In 2021 is deze aanvraag goedgekeurd. De brandweerkazerne kan nu niet meer gesloopt worden. Die is uit het plan gehaald en er wordt naar een andere invulling gezocht. In de zomer van 2023 konden belangstellenden zich inschrijven voor een nieuwe bestemming van de brandweerkazerne. Twee partijen hebben hun interesse kenbaar gemaakt. Begin 2024 presenteren zij hun plan en zal de beoordelingscommissie een advies uitbrengen.

De nieuwbouw en planning

De gemeente heeft in 2021 een anterieure overeenkomst getekend met SDK Vastgoed. Daarna is de wijziging van het bestemmingsplan in procedure gegaan. Deze procedure is tijdelijk stopgezet, aangezien het college van B&W heeft besloten dat er een nieuw ontwerp moet komen voor het woningbouwplan. Meer informatie hierover leest u in het nieuwsbericht van 12 april 2023

 

Voorlopig ontwerp 

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn opnieuw bepaald in een ‘leidend kader’. Tijdens een inloopavond op 1 februari gingen SDK Vastgoed en de gemeente over het voorlopig ontwerp in gesprek met de omgeving. Op de website van SDK kunt u de plannen bekijken. Op basis van de ontvangen inbreng wordt een definitief ontwerp gemaakt. Als het definitief ontwerp is vastgesteld, start daarna de verkoop van de woningen en het bouwrijp maken van de grond.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met projectleider Martin van Dolderen van gemeente Gennep via  (0485) 49 41 41 of m.vandolderen@gennep.nl.

Belangstellenden voor een woning kunnen zich aanmelden bij SDK Vastgoed B.V. via www.dehoutkade.nl. Neem bij vragen contact op met SDK Vastgoed B.V. via telefoonnummer (040) 25 04 380.